PAARDENTUNNEL

Om dieren de kans te geven snel- of andere wegen over te steken worden niet alleen ecoducten, ecoduikers of stobbenwallen maar ook dierentunnels aangelegd. In Nederland liggen een paar honderd dassentunnels onder snelwegen om de das zijn eigen oversteek te geven. Vooral milieubewegingen maken zich sterk voor alternatieven voor dieren. Veel dassentunnels staan echter te snel onder water waardoor ze onbruikbaar zijn geworden. Andere kleine dieren durven de tunnel niet te gebruiken, omdat zij door de geur van de das worden afgeschrikt.

Een andere dierentunnel die nog steeds wordt gebruikt is de paardentunnel in het natuurgebied Ennemaborgh in Oost-Groningen. In 1994 werd deze voor Nederland unieke tunnel door 150 als paard verklede kinderen voor het eerst in gebruik genomen. In werkelijkheid biedt de lage tunnel zogeheten konikpaarden de gelegenheid onder de landweg door te lopen. Deze kleine paarden begrazen het natuurgebied waardoor een open en afwisselend landschap ontstaat. Als de tunnel er niet zou zijn, kunnen de paarden gemakkelijk zelf de weg oversteken maar het landschapsbeheer vreest dan voor ongelukken. De tunnel is enkele meters lang en de hoogte ongeveer tweeëneenhalve

meter.