Kabel binnen 2 jaar open voor internet

De regering wil kabelbedrijven binnen twee jaar verplichten hun netwerken open te stellen voor internetaanbieders. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan bezwaren die deze week in de Tweede Kamer zijn geuit.

Kabelbedrijven zijn nu al verplicht om televisiekanalen toe te laten op hun netwerken. In een ontwerp-nota over kabelnetwerken die eerder deze week aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, staat dat een soortgelijke maatregel met betrekking tot internet-aanbieders niet nodig is, omdat de de concurrentie in die markt groot genoeg is. Internetaanbieders zijn niet afhankelijk van de kabelbedrijven en kunnen hun diensten bijvoorbeeld ook via telefoonlijnen aanbieden.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van der Ploeg op een motie van D66 en VVD, die om een ommezwaai hadden gevraagd. Van der Ploeg schrijft dat er binnen twee jaar een ,,wettelijk toegangsregime'' zal komen voor kabelnetwerken. Van der Ploeg wil zo voorkomen dat de regering ,,achter de feiten'' aan gaat lopen.

Het goedkeuren van de motie is een nederlaag voor staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. De Vries zei dinsdag nog dat zij vreesde voor minder investeringen van kabelbedrijven als deze gedwongen zouden worden anderen toe te laten op hun netwerk. Ingrijpen van de regering is niet nodig omdat er geen sprake is van een monopolie, aldus De Vries.

Kabelbedrijven UPC en Casema reageren teleurgesteld. Casema dreigt te stoppen met investeren. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen minstens drie jaar nodig om investeringen terug te verdienen. M. Kohnstam, die binnen UPC is belast met regelgeving, put juist hoop uit de brief, omdat daarin staat dat zal worden gekeken naar de machtspositie van kabelbedrijven.