Randstad ligt `tussen Almere en Dordrecht'

Minister Pronk (VROM) wil de grenzen van de Randstad verleggen tot Almere en Dordrecht. Dit schrijft hij in een notitie over een nieuwe Randstad Holland, die het kabinet naar verwachting vandaag zou bespreken.

Op verzoek van premier Kok heeft Pronk notities voorbereid over drie aspecten van de Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening, die later dit jaar verschijnt. Het gaat om de plaats die water hierin moet krijgen, om de zogeheten contouren voor de bebouwing en om de Deltametropool, een andere term voor de Randstad.

De Deltametropool heeft Pronk nu omgedoopt tot Randstad Holland. Daarbinnen zou het Groene Hart, zo liet hij onlangs al weten, een zelfde onaantastbare plaats moeten krijgen als het Central Park in New York. Het nieuwe Groene Hart zou wel iets kleiner kunnen uitvallen dan het huidige.

Om het Groene Hart heen zouden steden netwerken moeten vormen, waarbij ze allerlei sociale, culturele en economische functies onderling op elkaar moeten afstemmen.

Voorlopig zal het kabinet zich volgens bronnen op Pronks departement overigens beperken tot meer algemene discussies over de Vijfde Nota. Pas na de zomer zullen er spijkers met koppen worden geslagen. Dan zal onder meer worden vastgesteld hoeveel nieuwe woningen en bedrijventerreinen waar mogen worden gebouwd, hoeveel ruimte er wordt gereserveerd voor nieuwe infrastructuur en waar nieuwe natuurgebieden moeten komen.

Eerder dit jaar nodigde Pronk zijn collega-ministers uit hun ruimtelijke `claims' voor de komende dertig jaar op papier te zetten. Toen de balans was opgemaakt, bleek dat als de bewindsman alle ruimtelijke verlangens van de andere ministers zou honoreren hij ruim 300.000 hectare extra nodig zou hebben, een oppervlakte ter grootte van de hele provincie Zuid-Holland.