Lucie Broedelet

Jessica Voeten besluit haar artikel (CS 21-4) over de dichteres Lucie Broedelet met een opmerking dat Remco Campert, de zoon van actrice Joekie Broedelet, zich niets weet te herinneren van zijn oudtante. Joekie overleed een paar jaar geleden, ruim negentig jaar oud. Toen haar tante negentig werd, schreef zij het artikel `Lucie Broedelet – laatste der Tachtigers – negentig jaar'. In welke krant en wanneer het artikel verscheen is ons onbekend, maar hierbij een extract uit Joekie Broedelets artikel:

`Waarschijnlijk heeft Lucie door haar schilderende broer André haar aanstaande echtgenoot ontmoet, de landjonker-kunstschilder Jacques Snoeck. Mijn jongste jeugdherinneringen gaan terug naar de Gooise villa die zij bewoonden en waar tante Lucie in witte japon, een grote hoed met fluwelen linten, met een tuinschaar haar veel bezongen rozen afsneed voor tinnen kan en gemberpot. Tussen haar 25ste en 70ste jaar heeft zij gezwegen en pas de laatste 20 jaar is zij weer gaan dichten. Na de dood van haar man, die ze al jong verloor, heeft ze zich helemaal van de wereld teruggetrokken in een isolement, dat gevuld was met haar piano, Dante als haar bijbel en dagelijks tot op heden veel lezen. Ook de wereldpolitiek heeft haar felle aandacht, ze verslond de memoires van Churchill [...] en is zeer getroffen door enkele gedichten van haar achterneefje Remco Campert. In haar latere gedichten graaft ze steeds dieper in haar eigen innerlijk, vaak aarzelend tussen het Christendom en de Helleense beschaving. [...] Voor mij is ze altijd een wat strenge, maar liefdevolle tante geweest.'