Zalm hekelt gebrek aan openheid over opties

Minister Zalm (Financiën) kritiseert de jaarverslagen van een groot deel van de beursgenoteerde ondernemingen. ,,Menig bedrijf'' geeft volgens hem onvoldoende openheid over de uitgifte van opties (rechten op de aankoop van aandelen) aan het personeel en over de mate waarin de uitgifte van deze opties kan leiden tot een daling van de groei van de winst per aandeel. Deze afname kan voortvloeien uit het feit dat de groei van het aantal aandelen sneller verloopt dan de stijging van de winst.

De minister geeft zijn kritiek in antwoord op vragen van de Kamerleden Vendrik en Rosenmöller van GroenLinks naar aanleiding van een artikel in Het Financieele Dagblad over de ondoorzichtige manier waarop de toekenning van personeelsopties in jaarverslagen wordt verwerkt.

Vervolgens bleek dat bedrijven als ING en Aegon in samenhang met omvangrijke optieregelingen voor hun werknemers kostenposten hebben van hebben van respectievelijk 200 miljoen gulden en 900 miljoen gulden. Zalm gaat ,,aandacht schenken'' aan wetgeving om het inzicht te verbeteren dat de jaarverslagen moeten bieden.

De minister bereidt al wetgeving voor om grotere transparantie te verkrijgen in jaarverslagen over de bezoldiging van bestuurders. Verder vindt de minister dat de beloning van de commissarissen die de directie moeten controleren te allen tijde onafhankelijk moet zijn van de behaalde winst. Betaling van commissarissen met opties komt sporadisch voor, zegt de minister, en wordt ,,over het algemeen terecht bekritiseerd''.

Zalm wil in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Marijnissen geen oordeel geven over de hoogte van potentiële winsten voor topmanagers in optieregelingen van specifieke ondernemingen, zoals uitgever Reed Elsevier, die veertig managers gemiddeld 35 miljoen tot 40 miljoen gulden per persoon kan opleveren. De besluitvorming daarover is een taak van de raad van commissarissen en/of de aandeelhoudersvergadering. Naar Zalms indruk voldoet de regeling van Reed Elsevier wel aan de normen die de werkgeversvereniging VNO-NCW en de beroepsorganisatie van commissarisen en directeuren NCD vorig jaar hebben vastgesteld.