NOB in het rood

Het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB) is het afgelopen jaar diep in de verliezen gedoken. Onder de streep resteerde een negatief resultaat van ruim 28 miljoen gulden, terwijl een jaar eerder nog een nettowinst van bijna 12 miljoen gulden werd geboekt. Voorzieningen voor een drastische reorganisatie bij het NOB vormden de belangrijkste oorzaak van het verlies.

Die voorzieningen beliepen 55,5 miljoen, ruim tien keer zoveel als het voorgaande jaar. Die post betrof zowel personele wijzigingen plus een sociaal plan, kostenbesparende maatregelen en de herstructurering waarbij het NOB werd omgevormd tot een holding met zes werkmaatschappijen.

Maar ook hield NOB bitter weinig over van de 4 procent hogere omzet van 582 miljoen, zo blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag. Dat kwam vooral omdat de personeelskosten stegen. Ook de externe kosten, onder meer voor uitbesteed werk, gingen omhoog. Het bedrijfsresultaat in 1999 bedroeg daardoor 0,7 miljoen gulden tegen 17 miljoen in 1998. De NOB kampt al sinds 1997 met een dalende lijn in het resultaat. In 1996 behaalde het bedrijf nog een bedrijfsresultaat van 45 miljoen gulden, een jaar later gevolgd door 30 miljoen.

President-directeur Ad Huijsmans verklaarde gisteren evenwel optimistisch te zijn. Hij sprak van een ,,structurele omslag naar een economisch evenwichtige bedrijfsvoering'' en beloofde dat zijn bedrijf in 2000 weer winst zal maken. De basis daarvan ligt in zijn ogen op het Media Park in Hilversum. Bij dat onderdeel van NOB Vastgoed moet een concentratie aan informatie- en technologiebedrijven ontstaan die gaan samenwerken met de audiovisuele ondernemingen.