Pas verschenen Literatuur

Esther Freud: Wildernis (The Wild). Vert. Gerda Baardman en Marian Lameris. De Bezige Bij, 200 blz. ƒ34,90

`Wat mij erg interesseert zijn de onderlinge verhoudingen van mensen, en de dynamiek binnen een gezin', zei Eshter Freud (1963) in een interview met Reinjan Mulder in deze krant (CS 2.9.1994). Ook in haar nieuwste roman doet ze recht aan die belangstelling. Ze beschrijft de relaties in een kleine woongemeenschap die gedomineerd wordt door William, een man die anderen aan tal van regels onderwerpt.

Frances Fyfield: Broedermoord (Staring at the Light). Vert. Luud Dorresteyn. Archipel, 309 blz. ƒ34,95

Nieuwe thriller van strafrechtjuriste en schrijfster Frances Fyfield met in de hoofdrol de eigenzinnige advocate Sarah Fortune die dit keer te maken krijgt met de rivaliteit tussen tweelingbroers. `Fyfield schrijft psychologische suspense en weet in al haar werk een klimaat op te roepen van onbenoembare dreiging. Gevoelig, geestig, intelligent en illusieloos behandelt zij eeuwige filosofische en psychologische thema's: de moraal, het leven en de liefde, plus alles wat daarin mis kan gaan.' (Jolande Withuis, Boeken 2.7.99)

Ivan Alexandrovitsj Gontsjarov: De Peterburgse pest. Vert. Arthur Langeveld. De Arbeiderspers, 84 blz. ƒ25,-

Jeugdwerk van de Russische schrijver Gontsjarov (1812-1891), bekend door zijn klassieke roman Oblomov, over een aartsluiaard die om wereldbeschouwelijke redenen weigert uit bed te komen. In de nu vertaalde novelle drijft Gontsjarov de spot met de natuurbelevingsdrang van de Petersburgers, die na een lange winter de stad uit trekken om de natuur te ervaren.

Kirsty Gunn: Je gaat tenslotte weer naar huis (This Place You Return To is Home). Vert. Rien Verhoef. De Bezige Bij, 187 blz. ƒ34,50

Verhalenbundel van de Nieuw-Zeelandse schrijfster Kirsty Gunn (1961) waarin vervreemding en beklemming terugkerende elementen zijn. Daarbij draait het steeds om een thuis – als plaats om te verblijven, te ontvluchten of naar terug te keren. `Gunn schrijft in een beeldende poëtische stijl, met veel regels wit voor dramatische of retorische effecten, en de visuele impact van heldere scènes uit een kunstzinnige film; esthetisch verantwoorde treurigheid alom.' (Corine Vloet, Boeken 26.2.1999)

Mariët Meester: De verdwaalde nomade. Meulenhoff, 205 blz. ƒ29,50

Mariët Meester, die jarenlang samen met haar vriend als nomade rondtrok, vertelt over haar ontmoetingen met mensen van nomadische oorsprong, de Roma in Roemenië, de Touareg in Mali en de Kachchhi in India. Voor allen staat het ideaal van onafhankelijkheid voorop.

Edna O'Brien: Een wilde december (Wild Decembers). De Bezige Bij, 284 blz. ƒ39,90

Derde en laatste deel van een drieluik waarin Edna O'Brien het huidige Ierland schildert. Na Huis van volmaakte eenzaamheid en Bij de rivier beschrijft ze hoe een uit Australië teruggekeerde banneling voor een van de dorpsbewoners een bedreiging betekent, maar op diens zus een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent. `O'Briens stilistische excessen, symboliek-met-mokerslagen en karikaturale personages maken van Wild Decembers een boek dat zich uitsluitend onderscheidt van een derderangs streekromannetje door de slechte afloop.' (Corine Vloet, Boeken 21.1.2000)

Mark Schaevers: De verdwijning van de schrijver. Atlas, 191 blz. ƒ36,90

Ingrid Hoogervorst: Vreemdeling in eigen landschap. Schrijvers als buitenstaander. Bzztôh, 272 blz. ƒ39,50

Twee bundels waarin interviews met Nederlandse schrijvers zijn opgenomen. In de vraaggesprekken door Mark Schaevers, waarvan de meeste verschenen in Humo, raken geïnterviewden als Claus, Mulisch en Nooteboom niet alleen met de interviewer maar ook met elkaar in gesprek. Het boek van Hoogervorst toont dat veel schrijvers zich waarnemers van hun eigen tijd voelen. De vraaggesprekken (met Yasmine Allas, Adriaan van Dis, Moses Isegawa e.v.a.) verschenen in De Telegraaf en Bzzlletin.

Sadek Yemni: De vierde ster. Vert. Margreet Dorleijn. Bert Bakker, 324 blz. ƒ39,50

Thriller van de sinds 1975 in Nederland wonende Sadik Yemni (1951, Izmir) waarin een Amsterdamse bende met ijzeren regelmaat jonge, succesvolle Turken vermoordt.