Vakcentrale komt met 4 pct-looneis

De vakcentrale FNV zal net als dit jaar in 2001 tijdens CAO-onderhandelingen looneisen stellen van vier procent. Daarnaast wil de FNV onderhandelen over bonussen en optie- en aandelenplannen voor werknemers, maar dit mag niet ten koste gaan van de collectieve loonsverhoging.

Dat kondigde FNV-bestuurder H. van der Kolk gisteren aan. Dat gebeurde tijdens de `tussenbalans van het huidige CAO-seizoen'.

De vakcentrale zegt zich bij haar looneisen niet te laten leiden door waarschuwingen van De Nederlandsche Bank (DNB) en de OESO, dat de Nederlandse economie oververhit dreigt te raken. President Wellink van de centrale bank riep de sociale partners twee weken geleden nog op tot loonmatiging.

Volgens DNB zal bij een contractloonstijging van 2,75 procent de koopkracht volgend jaar met 5,25 procent stijgen (inflatie - volgens het Centraal Planbureau van 3,25 procent - niet meegrekend).

,,Wij gaan niet het braafste jongetje van de klas spelen'', aldus Van der Kolk. Dat er sprake is van een grote koopkrachtstijging komt volgens hem vooral doordat het kabinet ruim zes miljard gulden aan lastenverlichting doorvoert wegens het nieuwe belastingplan. Dat had wat de FNV betreft tot drie miljard gulden beperkt kunnen blijven voor de laagste inkomens. Van der Kolk: ,,Wij hoeven ons beleid toch niet aan te passen aan maatregelen van het kabinet. Onze looneis baseren we op de ruimte die er in de bedrijven voor is''.

In de tweejarige CAO's die zijn afgesloten is veelal al een loonsverhoging van 3,5 tot vier procent in 2001 afgesproken. Van der Kolk betwijfelt of de koopkrachtstijging wel zo hoog zal uitpakken en zo'n `oververhittend effect' zal hebben. ,,We hebben een open economie. De extra bestedingen worden ook in het buitenland gedaan. Dan kan de inflatie meevallen.''

Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit voor loonmatiging. ,,Volgend jaar is door de invoering van het belastingplan een bijzonder jaar. Daar moeten we rekening mee houden'', aldus een werkgeverswoordvoerder.