Tweede Kamer dwars bij octrooi voor dieren

Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) ziet zich zelf in een onmogelijke positie gebracht doordat een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, CDA, de kleine christelijke partijen en de SP gekant is tegen `het octrooieren van dieren en planten'. De fractie van de PvdA heeft gisteren bij monde van woordvoerster Witteveen-Hevinga een voorstel hiertoe ingediend tijdens de behandeling van de wijziging van de Rijksoctrooiwet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet.

Ybema, die de steun heeft van VVD en D66, noemt het amendement `destructief' en ziet zich genoodzaakt de kwestie in het kabinet te gaan bespreken als het voorstel niet alsnog wordt ingetrokken. De wijziging van de Rijksoctrooiwet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet is nodig om de Nederlandse wet- en regelgeving te laten sporen met een Europese richtlijn voor de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. Dat zou nog deze zomer moeten gebeuren, maar wordt nu twijfelachtig, omdat de Eerste Kamer de wetten niet meer kan behandelen als die daar na 31 mei worden ingediend.

De richtlijn werd in 1997 vastgesteld, nadat het Europees parlement zich er meer dan tien jaar mee had beziggehouden. De richtlijn voorziet in het octrooieren van bijvoorbeeld een bepaald dier of een plant, wanneer sprake is van een genetische modificatie die een bruikbaar industrieel product kan opleveren.

Direct na het vaststellen van de richtlijn tekende Nederland al beroep aan bij het Europese Hof in Luxemburg, maar dat heeft de zaak nog niet behandeld. Intussen dienen alle lidstaten hun nationale wetgeving aan te passen aan de richtlijn, maar de fracties van PvdA, CDA, klein rechts en SP voelen daar niet voor zolang het beroep in Luxemburg loopt. VVD-woordvoerder Udo vindt de discussie in hoge mate hypocriet, omdat Nederlandse bedrijven intussen wel gewoon een Europees octrooi in München kunnen aanvragen.

Volgens Witteveen-Hevinga ,,rijzen binnen de wereld van diverse nationale en internationale deskundigen en in de kring van belanghebbenden , zoals consumenten-patiëntenorganisaties steeds meer vragen of een octrooi nog wel voldoende ten dienste staat van de gewenste vooruitgang.'' Witteveen: ,,Liever gezegd, belemmert octrooiverlening die vooruitgang in de wetenschap, economie en ecologie juist niet?'' Ook het CDA houdt vast aan vier bezwaren, die de fractie al eerder naar voren bracht.