TPG teleurgesteld over postbesluit

Het besluit van de Europese Commissie om de Europese postmarkt verder te liberaliseren valt voor het Nederlandse postbedrijf TPG ongunstig uit. Het bedrijf had gehoopt dat de liberalisering verder zou gaan.

Alle Europese postbedrijven mogen, volgens het besluit van Europese Commissie, naar een idee van Bolkestein, vanaf 2003 postpakketten vanaf 50 gram bezorgen (nu 350 gram). Aanvankelijk zou ook de markt voor direct mail, die in Nederland al is vrijgegeven, in heel Europa worden vrijgegeven. Dat gaat niet door: bij de nationale postbedrijven blijft een monopolie voor post tot 50 gram.

Staatssecretaris J. de Vries van Verkeer en Waterstaat liet vanochtend weten Bolkestein te steunen en te hopen dat hij het plan ongeschonden door de Raad en het Europese Parlement krijgt. Het vrijgeven van de direct mail noemde zij een `reële volgende stap in het liberaliseringsproces'.

Voor TPG, moederbedrijf van PTT Post, betekent het Europese besluit een verdergaande reductie van haar monopoliepositie in Nederland. Tevens kan het beursgenoteerde bedrijf door de voortrekkersrol van Nederland niet `eerlijk' concurreren in de omliggende Europese landen. Buitenlandse postbedrijven kunnen zich nu makkelijker op de Nederlandse markt begeven dan andersom.

Een woordvoerder van TPG noemt het stellen van een monopoliegrens op 50 gram zelfs een obstructie van de liberalisering van de Europese postmarkt. Het merendeel van de post en direct mail, meer dan 80 procent, zit namelijk onder die 50 gram, waardoor er vrijwel niets verandert.

Ook is het bedrijf teleurgesteld dat er opnieuw geen einddatum is genoemd voor de totale liberalisering van de Europese postmarkt. De woordvoerder van het bedrijf verwacht eveneens dat het voorstel zoals dat er nu ligt, nog verder afgezwakt zal worden.

De grootste concurrentiebedreiging komt voor TPG namelijk niet van bijvoorbeeld de tientallen kleinere Nederlandse stadspostdiensten, maar van de grote postbedrijven uit omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het belangrijkste verschil voor Nederland zal zijn dat het monopolie op brieven tot 100 gram - zoals gesteld in de nieuwe postwet die vanaf morgen ingaat - wordt verlaagd naar 50 gram. De bedoeling is dat de Nederlandse grens op termijn verder verlaagd wordt.

Een woordvoerder van Economische Zaken stelt dat minister Jorritsma de postmarkt in Nederland verder zou willen liberaliseren, maar dat dit alleen mogelijk is als de andere Europese landen daarin meegaan.

TPG, dat zich eveneens op de markten voor logistiek en express begeeft, onder de merknaam TNT, haalt nu nog 14 procent van de totale jaarlijkse omzet uit haar monopoliepositie.

Voor het afgelopen jaar was dit 2,6 miljard van de 18,7 miljard gulden aan omzet. Een woordvoerder van TPG verwacht dat van die 14 procent door de nieuwe postwet nog ongeveer 20 procent van afgaat.