Schotten tegen lessen over homoseksualiteit

Homoseksuele verhoudingen kunnen geen gezin vervangen. Volgens één op de drie Schotten moet het strafbaar blijven als een leraar op een openbare school het tegendeel beweert. Dat is de uitslag van een referendum, georganiseerd door de Schotse zakenman en fundamentalistische protestant Brian Souter. Hij verzond een kleine vier miljoen stembiljetten. De Schotse wet biedt de mogelijkheid van een zogeheten niet-bindend `privé-referendum', maar daarvan maakte nog nooit iemand gebruik.

Het nog jonge Schotse zelfbestuur, een coalitie van Labour en de Liberal-Democrats, had het wetsartikel over homoseksualiteit – bekend als Clause 28 – juist willen schrappen, zoals het Lagerhuis in Westminster al heeft gedaan. The Clause zou een hinderpaal zijn bij seksuele voorlichting op school en bij het aanpakken van kinderen die hun medeleerlingen uitschelden voor homo. Souter en de Schotse staatskerk geloven echter dat het schrappen van het wetsartikel neerkomt op het `propageren van homoseksualiteit'.

Souter, eigenaar van busfirma Stagecoach, verstuurde op eigen kosten stembiljetten naar 3,9 miljoen stemgerechtigde Schotten. Daarvan kwamen er 1,3 miljoen terug waarvan er ruim een miljoen vóór behoud van Clause 28 waren en 166.000 voor afschaffing. De regering noemt die uitslag ,,niet meer dan een opiniepeiling'', die neerkomt op ,,chequeboek-democratie''. ,,Minder dan eenderde van de Schotten steunt [Souter]'', aldus de verantwoordelijke minister Wendy Alexander. Het Britse Hogerhuis beraadt zich nog over Clause 28. De uitslag in Schotland is een steun in de rug voor tegenstanders in het landsparlement.