Prehistorische bodemvondsten in Noord-Limburg

Op een van de plaatsen in Noord-Limburg waar de Maas in het kader van de hoogwaterbestrijding mogelijk wordt verbreed, zijn belangrijke archeologische vondsten gedaan. In Lomm, gemeente Arcen en Velden, heeft de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) prehistorische materialen aangetroffen. Ook werden er resten van een gebouw, een waterput en een baksteenoven uit de Middeleeuwen ontdekt. Eerder al zijn hier vondsten gedaan uit het stenen tijdperk, de ijzertijd, de Romeinse tijd en vroege en late Middeleeuwen. In opdracht van de Maaswerken werden onlangs proefsleuven gegraven om de omvang en waarde van de vondsten te bepalen. Daarbij werden de nieuwe vondsten gedaan. De komende maanden beslist de ROB of de archeologische waarde van de gevonden funderingen zodanig is dat de status van beschermd gebied, die in 1980 werd toegekend, gehandhaafd moet blijven.