Parlement stemt in met huwelijk prins Bernhard jr.

Het voorgenomen huwelijk van prins Bernhard jr. en Annette Sekrève is wettelijk goedgekeurd. De Eerste en Tweede Kamer zijn er gistermiddag, in Verenigde Vergadering bijeen, zonder stemming mee akkoord gegaan. Wel lieten vier senatoren van GroenLinks aantekenen dat zij zouden hebben tegengestemd.

Prins Bernhard jr. heeft toestemming voor zijn huwelijk gevraagd omdat hij ,,uit respect voor mijn tante'', koningin Beatrix, deel wil blijven uitmaken van het Koninklijk Huis en in beginsel het recht op troonopvolging wil behouden. De praktische betekenis van deze wens is gering. Prins Bernhard, tweede zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, is zesde in de lijn van troonopvolging. Hij verliest deze positie automatisch zodra prins Willem-Alexander tot koning zou zijn ingehuldigd.

GroenLinks-senator De Boer vroeg gisteren, bij de behandeling van de goedkeuringswet, aan premier Kok om een drastische beperking van het aantal leden van het Koninklijk Huis. GroenLinks vindt het staatsrechtelijk ongewenst dat de ministeriële verantwoordelijkheid voluit geldt voor de kinderen van prinses Margriet en nu ook voor hun partners na een wettelijk goedgekeurd huwelijk. Senator De Boer noemde de Verenigde Vergadering gisteren ,,een overbodig ritueel''. De regering komt, op verzoek van D66, op Prinsjesdag met een schriftelijke visie op de toekomst van de monarchie, naar verwachting ook over de omvang van het Koninklijk Huis.

Senator Holdijk ging, namens de Kamerfracties van de SGP, het verst in het uiten van zijn dankbaarheid voor de gevraagde wettelijke goedkeuring van het huwelijk. Hij zei ,,verblijd'' te zijn dat de prins en zijn aanstaande echtgenote ,,voornemens zijn hun trouwverbond kerkelijk te doen bevestigen in het kerkverband waarmee het Huis van Oranje-Nassau zich sinds de vestiging van onze staat verbonden weet en waarin, ondanks alles, ruimte is voor de verkondiging van de boodschap van Gods genade voor zondige mensen''. Alle Kamerfracties, zonder uitzondering, spraken hun gelukwensen uit aan het adres van het aanstaande bruidspaar, dat op 6 juli in Utrecht trouwt. Premier zegde toe de felicitaties te zullen overbrengen ,,aan de jongelui''.