ORGANISATIE

BIE Wereldtentoonstellingen worden gehouden onder auspiciën van Bureau International des Expositions (BIE), een onafhankelijke organisatie die in Parijs is gevestigd. Dit vloeit voort uit de Internationale Conventie van Wereldtentoonstellingen die in 1928 door 87 landen, waaronder Nederland, werd onderschreven. Het BIE, dat onder de dagelijkse leiding staat van een algemeen secretaris (de Spanjaard Vicente Gonzalez-Loscertales) beoordeelt de aanvragen om een wereldexpo te houden. Deze aanvragen moeten door de regering van een land worden onderschreven.

De 87 regeringen die het akkoord hebben ondertekend, zijn lid van het BIE en vertegenwoordigd in de algemene vergadering, het hoogste orgaan van deze organisatie dat tweemaal per jaar in Parijs vergadert. Deze vergadering staat onder voorzitterschap van Gilles Noghès uit Monaco. Het BIE is verder verdeeld in vier commissies waarvan de voorzitters tevens vice-voorzitter van het hoogste orgaan zijn. Een stuurgroep ziet er op toe dat de regels van het BIE bij een expositie worden nageleefd. Deze stuurgroep van zestien leden treedt op namens de deelnemende landen en internationale organisaties.

Hannover De wereldexpo werd in 1990 door de algemene vergadering van het BIE aan Hannover toegewezen. Dat gebeurde door middel van een stemming waarbij de Duitsers hun naaste concurrent, het Canadese Toronto, versloegen. Ook Venetië, Hongkong en Rio de Janeiro hadden zich kandidaat gesteld voor de wereldtentoonstelling van 2000. Toenmalig bondskanselier Helmut Kohl en de toenmalige minister-president van Nedersaksen Gerhard Schröder (nu bondskanselier) hadden zich sterk gemaakt voor Hannover. Het idee was in 1987 geboren bij een etentje waarbij de toenmalige minister van Financiën van Nedersaksen, Birgit Breuel als gastvrouw optrad. Zij is nu directrice van EXPO 2000. In 1994 werd zij door de federale regering tot Generalkommissarin van EXPO 2000 benoemd.

Aichi De volgende grote wereldtentoonstelling is toegewezen aan de Japanse stad Aichi en wordt gehouden in 2005, van 25 maart tot en met 25 september. Nature's wisdom is dan het centrale thema.