NEDERLANDS PAVILJOEN

Veertig meter hoog torent het Nederlandse paviljoen uit boven het terrein van de wereldtentoonstelling. Het is daarmee het hoogste gebouw en de blikvanger bij uitstek van EXPO 2000. Het ontwerp van het Rotterdamse avant-gardistische architectenbureau MVRDV wil illustreren hoe Holland door water, wind en wilskracht vooruitgekomen is.

De bezoeker komt binnen door een bloementuin van 8.000 vierkante meter dat het leeuwendeel van het Nederlandse kavel in beslag neemt. Daarmee is direct het motto van de Nederlandse inzending gesymboliseerd: Holland schept ruimte. Want het paviljoen bestaat uit vijf gestapelde landschappen, en dit laat ruimte voor leegte eromheen.

De bezoekers die het gebouw betreden gaan eerst met de lift naar het dak. Daar, op het hoogste niveau, bevindt zich een waterlandschap, compleet met windmolens en een eiland.

De andere landschappen zijn te bereiken met trappen aan de buitenkant. Direct onder het waterniveau, op de vierde verdieping, ligt een donker theater. Hier krijgen de bezoekers een multimedia-presentatie over Nederland. De `wanden' van het theater bestaan uit een gordijn van water. De overige landschappen hebben geen muren.

Bos Een verdieping lager bevindt zich een bos van eiken en een enkele beuk. De stammen van de volwassen bomen zijn tevens de dragende constructie van de bovenliggende verdiepingen (foto 1).

Wortels Onder het bos liggen de wortels van het bos: in enorme potten rusten de bomen van het boslandschap. Op de verdieping is plaats voor een expositie over de Nederlandse infrastructuur (foto 2).

Bloemen Een ruimte vol chrysanten op de tweede verdieping laat zien dat de teelt van gewassen niet altijd in een glazen kas als in het Westland hoeft te gebeuren (foto 3).

Duinen Ten slotte zijn er de duinen. Van beton, in dit geval. Aldaar een café met terras

(foto 4).