Milieunormen Schiphol door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met aangepaste milieunormen voor Schiphol tot 2003. Als gevolg hiervan zullen maximaal 12.000 woningen mogen worden gehinderd.

Schiphol zal in ruil voor naleving van de nieuwe milieuregels het aantal vluchten jaarlijks mogen laten groeien met 20.000 tot een maximum van 460.000 in 2003.

Ook het PvdA-Kamerlid Van Gijzel haalde uiteindelijk bakzeil, nadat hij eerder forse kritiek had geuit op de nieuwe normen. Die zouden de geluidsoverlast voor omwonenden minder beperken dan mogelijk zou zijn. Toch zwichtte hij omdat volgens hem vermeden moest worden dat de overheid zich weer genoopt zou zien overtreding van de normen te `gedogen'. Zijn terugtrekkende beweging kwam hem op smalende woorden van GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller te staan.

Door de nieuwe regels vallen sommige woningen die tot dusverre in de zone lagen met het meeste vliegtuiglawaai, daar nu buiten. Zo'n 1.600 woningen in Assendelft en omgeving vallen daarentegen nu juist wel binnen de geluidszone. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft echter toegezegd dat het hier slechts om tijdelijke hinder gaat. Na 2003 zal het lawaai voor vrijwel al deze woningen een stuk minder worden.

Zowel Netelenbos als haar voorgangster Jorritsma raakte de afgelopen jaren vaak in verlegenheid door de bestaande normen. Bij herhaling daagde de milieubeweging hen voor de rechter omdat de regels zouden zijn overtreden. De ministers voerden ter verdediging aan dat de oude regels enige `absurditeiten' bevatten (zoals meetpunten voor geluidsoverlast op plaatsen waar niemand er last van had) en dat ze al bezig waren de milieunormen aan te passen. Daardoor zouden er én meer vluchten mogelijk worden én minder mensen hinder ondervinden van het luchtverkeer: een zogeheten win-win-situatie.

De nieuwe normen zullen slechts gelden tot 2003, wanneer Schiphol naar verwachting de vijfde baan in gebruik neemt. Dan zullen de milieuregels op een andere leest worden geschoeid. Tegen die tijd krijgt Schiphol net als andere bedrijven een milieuvergunning. Daarin zullen strakke voorwaarden worden geformuleerd. Zolang de luchthaven daaraan voldoet, mag ze zoveel vluchten verwerken als ze zelf wil.

De belangrijkste voorwaarde is dat er dan nog slechts maximaal 10.000 woningen mogen worden gehinderd. Voorts wil Netelenbos het aantal mensen dat nu last ondervindt in de wijdere omgeving van Schiphol tegen 2010 met de helft hebben verminderd. Het aantal `slaapgestoorden' moet dan 70 procent minder zijn.

Anders dan tot dusverre, zal de geluidsoverlast tegen die tijd niet meer worden berekend, maar gemeten. Bovendien zullen er veel strengere regels komen voor de aanvliegroutes. Netelenbos dacht in eerste instantie aan 11 meetpunten genoeg te hebben om de overlast te registreren. De milieubeweging vindt dat veel te weinig. Ook van minister Pronk (VROM) is bekend dat hij zeker enige tientallen meetpunten wenst. Een commissie van deskundigen onder leiding van prof. A.J. Berkhout zal de kwestie van de meetpunten nu onderzoeken.