LOGO

Wisselende kleuren en een steeds veranderende achtergrond, die de indruk wekt alsof een energieveld voortdurend verschuift. Het logo van EXPO 2000 weerspiegelt nadrukkelijk de filosofie achter de wereldtentoonstelling in Hannover. Kerngedachte is dat de wereld altijd in beweging is, dat er steeds nieuwe impulsen op ons afkomen en dat volken en samenlevingen hiermee flexibel moeten leren omgaan, zonder de eigen identiteit kwijt te raken.