Kwaliteit van het zwemwater in Europa steeds beter

Goed nieuws voor badgasten in de Europese Unie: stranden en binnenwateren bleken afgelopen zomer gemiddeld minder vervuild dan in voorgaande jaren.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Zwemwater-kwaliteitsrapport dat de Europese Commissie gisteren publiceerde. Ruim 95 procent van de 11.435 geteste stranden aan de Europese kust voldoet aan de minimumeisen die de Commissie stelt. Dit percentage ligt nauwelijks hoger dan voorheen.

Van de 4.376 onderzochte stranden langs meren en rivieren waarin mensen kunnen zwemmen, voldoet 90 procent aan de minimumeisen. Vergeleken bij 1996 is dat een grote sprong voorwaarts: in 1996 voldeed maar één op de drie binnenwateren in de Europese lidstaten aan die norm.

Het is de zeventiende keer dat de Europese Commissie het Zwemwater-rapport uitbrengt. De vijftien EU-lidstaten moeten elke zomer verslag doen van de kwaliteit van het zwemwater. Het water wordt getoetst op microbiologische en `esthetische' vervuiling – dus niet alleen op de vraag of het schoon is, maar ook of het er voor badgasten schoon en aantrekkelijk uitziet. De kans om te zwemmen in troebel water vol flessen, plastic zakken, chemicaliën of faecaliën is beduidend afgenomen sinds de Commissie die gegevens verzamelt. Brussel kan immers publiekelijk met de beschuldigende vinger wijzen naar vervuilers of landen die het met de rapportage niet te nauw nemen. Toch zei de Europese commissaris van Milieu, Margot Wallström, gisteren dat de lidstaten niet ,,op hun lauweren kunnen rusten''. De meeste stranden mogen nu aan de minimumeisen voldoen die de Europese Zwemwater-richtlijn stelt, maar ,,ze moeten meer hun best doen om ook de hogere, meer strikte kwaliteitseisen te halen''.

Wallström prees Italië, Griekenland en Duitsland, waar de kwaliteit van de kuststranden in 1999 aanzienlijk is verbeterd. Over Denemarken, Zweden en Finland was zij minder te spreken. In Nederland is de kwaliteit van het zeewater gelijk gebleven. Acht procent van de Nederlandse binnenwateren voldoet echter niet aan de minimumeisen.

De Europese Commissie werkt aan plannen om de Zwemwater-richtlijn uit 1976 aan te scherpen. Deze herfst wordt daartoe een zwemwaterconferentie gehouden.

rapport

www.europa.eu.int/water/

water-bathing/index_en.html

    • Caroline de Gruyter