KvK Zuid-Limburg maakt snel einde aan vastgoedactiviteiten

De Kamer van Koophandel Zuid-Limburg maakt zo spoedig mogelijk een einde aan al haar ontoelaatbare vastgoedactiviteiten. Zo zal de Kamer zich terugtrekken uit de miljoenenplannen voor de bouw van kantoren rond voetbalstadion De Geusselt in Maastricht. Ook wordt het eigendom van het stadion - in handen van de aan de Kamer gelieerde stichting Geusselt - verkocht.

Dat is gisteren afgesproken tijdens overleg tussen staatssecretaris G. Ybema (Economische Zaken) en een delegatie van het bestuur van de Kamer. In december was tussen Ybema en de Kamer een conflict ontstaan. De staatssecretaris schorste enkele besluiten van de Kamer. Volgens Ybema waren de commerciële activiteiten in strijd met de wet. De Kamer bestreed dat.

De Kamer gaat nu toch akkoord met het terugdraaien van het gros van de activiteiten. Zo wordt een bestuursbesluit tot statutenwijziging van de Stichting Ondernemershuis Maastricht ongedaan gemaakt. Deze stichting, eigenaar van het gebouw van de Kamer van Koophandel in Maastricht, was in strijd met de regels statutair losgekoppeld van de Kamer. De opbrengst van de verkoop van het pand had de stichting willen doorsluizen naar weer een andere stichting, de stichting EsVePe. Die stichting wilde voor 10 miljoen gulden deelnemen in het kantorenproject rond De Geusselt. Dat gaat nu niet door. Ook een investering van EsVePe van 2 miljoen gulden in een toeristische ontwikkelingsmaatschappij wordt teruggedraaid. De bouw van twee bedrijfsverzamelgebouwen in Heerlen en Sittard mag wel doorgaan. Economische Zaken laat bovendien onderzoeken of publieke gelden van de Kamer, afkomstig uit heffingen die bedrijven en organisaties hebben opgebracht, naar voetbalclub MVV zijn gevloeid. ,,Daar zijn wij heel blij mee, want nu zal blijken dat er tot nu toe geen publiek geld naar MVV is gegaan'', aldus woordvoerder J. van Wersch van de Kamer.