INFORMATIE

EXPO 2000 wordt gehouden op het terrein van de Deutsche

Messe AG in Hannover, dat

100 hectare groot is en waaraan nog 60 hectare is toegevoegd.

De organisatoren verwachten

40 miljoen bezoekers, per dag is dat gemiddeld 263.000. Er doen ruim 190 landen en internationale organisaties aan mee.

Evenementen Behalve de vaste tentoonstelling is er een omvangrijk cultuur- en evenementenprogramma: beeldende kunst, vuur-, licht- en lasershows, concerten, theaterfestivals, sport,

folklore en een kinderprogramma. Het complete programma is te vinden op de website van de organisatie (zie: Internet). Ook zijn er natiedagen, waarop landen zich presenteren. Die van Nederland is op 6 juni.

Nederland De Nederlandse bijdrage valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen (SNW) in Den Haag. Deze stichting is in 1994 door de staat opgericht om Nederlandse deelname aan wereldtentoonstellingen te organiseren.

Openingstijden De wereld-tentoonstelling Expo 2000 in Hannover is geopend van 1 juni tot en met 31 oktober, dagelijks van 9 tot 24 uur.

Kaarten bestellen Kaarten zijn onder meer te bestellen via de reserveerlijn,

09 00 300 50 00;

de ticketlijn 09 00 300 12 50; de NS EXPOlijn 09 00 15 10.

In Duitsland: EXPO2000

00 49 20 00. Ook zijn

toegangskaarten te koop via de 150 grotere postkantoren, de

33 GWK-stationskantoren, de 10 grotere VVV-kantoren en de reisbureaus in Nederland.

Toegangsprijzen De prijzen variëren afhankelijk van de vraag of de expo een hele dag wordt bezocht of alleen een dagdeel. Verder gelden er gereduceerde tarieven voor de volgende groepen: scholieren tot

18 jaar, studenten tot en met

27 jaar, gehandicapten en

begeleiders van gehandicapten. Dagkaart (vanaf 9 uur):

79 gulden, gereduceerd tarief 59 gulden; middagkaart (maandag tot en met vrijdag vanaf

15 uur): 59 gulden, gereduceerd 49 gulden; avondkaart (vanaf 19 uur) 29 gulden, gereduceerd 19 gulden; meerdaagse kaart per dag (maximaal zeven

dagen) 74 gulden, gereduceerd 59 gulden. Voor kinderen gelden aparte tarieven. Kinderen tot

5 jaar hebben gratis toegang. Kinderen 6 tot en met 11 jaar: dagkaart 34 gulden, middagkaart 34 gulden, avondkaart

19 gulden. Ook voor gezinnen zijn reducties mogelijk.

Reizen Hannover is op verschillende manieren te bereiken.

Per vliegtuig: Dagelijks vertrekken er diverse vluchten per dag van Schiphol naar Hannover, die vijf kwartier duren. De prijzen

variëren op het ogenblik van 370 tot 1.053 gulden. Vanaf Han-nover Airport Langenhagen is het expoterrein in twintig minuten per sneltram (lijn 5) bereikbaar.

Per auto: de route Utrecht-Han-nover is 350 kilometer lang. Via de grensovergang de Lutte duurt de rit ongeveer drieëneenhalf uur. Bij de expo liggen diverse parkeerterreinen. Parkeren kost er 15 mark per dag.

Per trein: Per dag rijden vanuit Nederland diverse treinen naar Hannover. Ook de nieuwe hogesnelheidstrein ICE International rijdt van begin juni tot eind oktober één keer per dag van Amsterdam, via Amersfoort,

Deventer en Hengelo naar

Hannover en terug. Hij stopt bij het nieuwe station Hannover-Laatzen, naast het expoterrein. Een retour voor deze trein kost 159 gulden voor de tweede klas en 209 gulden voor de eerste klas, kinderen krijgen korting.

Per bus en sneltram: voor het openbaar vervoer over de weg is in een straal van 250 kilometer rond de EXPO een netwerk van busverbindingen aangelegd. Vanuit 180 plaatsen rijden

shuttles rechtstreeks naar de

Wereldtentoonstelling. De EXPO is met vijf sneltramlijnen te bereiken. Er rijdt een sneltram rechtstreeks naar de oostelijke ingang van het terrein. Enkele reisorganisaties organiseren busreizen van Nederland naar Hannover.

Internet De Duitse organisatie heeft een site waarop in het

Engels, in het Duits en nog negen andere talen veel informatie wordt gegeven. Niet steeds even overzichtelijk, maar wel bruikbaar ter oriëntatie. Ook bestaat de mogelijkheid hier on line toegangskaarten te bestellen. www.expo2000.de

De Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen heeft een eigen website met gegevens over het Nederlandse paviljoen in Han-nover en andere informatie over de Nederlandse bijdrage. www.expo2000.nl