Ex-leiders Syrië aangepakt

In het kader van een Syrische regeringscampagne tegen corruptie is een vroegere vice-premier belast met economische zaken, Salim Yassin, gearresteerd, aldus Syrische bronnen. Zijn voorganger Mohammed Haidar is ontboden voor verhoor. Ook zijn de tegoeden bevroren van ex-minister van Transport Mufeed Abdel Karim. De campagne heeft al het leven geëist van ex-premier Mahmud Zu'bi, die eerder deze maand zelfmoord pleegde nadat hij van grootscheepse corruptie was beschuldigd. De campagne, die wordt geleid door president Assads zoon Bashar, wordt in opmerkelijke openheid gevoerd voor een land waar kritiek op het regime uit den boze is. Daaruit maken sommige analisten op dat het in werkelijkheid gaat om een zuivering binnen de top als voorbereiding op Assads opvolging door Bashar.