Een onnozel misverstand

Veel is er gesuggereerd over de beëindiging van het VPRO mediaprogramma Het Blauwe Licht. Gaat het naar Net5, gaat het naar de VARA? En waarom wil de VPRO het niet meer hebben?

Anil Ramdas en Stephan Sanders zaten zaterdagnacht in een tentje in de bossen bij Baarn. Volgens afspraak werden ze daar `ontdekt' door Hans Kesting en Paul de Leeuw, ten behoeve van een aan de natuur gewijde aflevering van Ouwe Jongens. En vanzelfsprekend luidde de vraag waarom Ramdas en Sanders stoppen met hun wekelijkse VPRO-rubriek Het Blauwe Licht.

Maar vervolgens hadden ze het met z'n vieren in dat tentje veel te gezellig om aan een duidelijk antwoord toe te komen. Binnen de kortste keren was er van een vraaggesprek geen sprake meer; hier zaten vier tv-medewerkers over hun eigen preoccupaties te kwebbelen, zonder de kijker nog enige informatie te gunnen. Het was een aardig onderwerp voor Het Blauwe Licht geweest: hoe snel die lui van de tv vaak geneigd zijn de camera te vergeten om zich in hun onderonsjes te wentelen.

Elders is de afgelopen weken wel antwoord gegeven op de vraag waarom er vanavond – na drie seizoenen – een eind moet komen aan dit tv-programma over de televisie. Sterker nog: het waren er zó veel, en ze spraken elkaar zó zeer tegen, dat nu niemand meer weet wat er nu eigenlijk aan de hand is.

In de VPRO-Gids verklaarde VPRO's hoofdredacteur Hans Maarten van den Brink dat de makers van Het Blauwe Licht vorig jaar zelf zouden hebben gezegd ermee te willen stoppen. Daarop zou hij hebben geopperd de veertiendaagse frequentie om te zetten in een wekelijkse. ,,In februari van dit jaar kreeg ik een brief van Anil dat hij zich had bedacht. Hij wilde alsnog doorgaan. Helaas kon dat toen niet meer. Zowel de zendtijd als de financiën waren toen al vergeven.''

Ramdas vertelde in Het Parool echter een andere versie. Toen het verzoek kwam om het programma voortaan wekelijks te maken, zouden Sanders en hij hebben gezegd: ,,We proberen het een jaar.'' Dat zou Van den Brink hebben uitgelegd als: ,,Ze maken Het Blauwe Licht nog een jaar en houden er dan kennelijk mee op.'' Toen dit misverstand was opgehelderd, was het voor de VPRO al te laat. Alleen als de VARA begin dit jaar had besloten toch het commerciële avontuur aan te gaan, was er voor Het Blauwe Licht op Nederland 3 nog ruimte geweest.

Zou het werkelijk zo'n onnozel, slordig misverstand zijn geweest?

In elk geval houdt Van den Brink staande dat het hem spijt zo'n `hartstikke leuk programma' te verliezen, terwijl Ramdas en Sanders zeggen zelfs nog even met Net5 te hebben geflirt – maar dat bleek bij nader inzien niet hun ideale thuisbasis te zijn.

Ook daarmee is het laatste woord over de kwestie echter nog niet gesproken. Zaterdagnacht maakte Sanders in Ouwe Jongens immers een zijdelingse opmerking, die toch weer twijfels oproept over de versie van de makers. Hij had het leuk gevonden als het programma was blijven bestaan, zei hij, hoewel hij zelf niet meer zou hebben meegedaan omdat hij komend seizoen een boek wil schrijven. Maar: ,,Ik zou er graag naar kijken.''

De Leeuw en Kesting besteedden er verder geen aandacht aan; zij zitten nog middenin de besognes van de `duo-presentatie' en wilden veel liever van Ramdas en Sanders horen hoe die dat hebben opgelost. Maar de onduidelijkheid werd er des te groter door.

Intussen staat vast dat er met Het Blauwe Licht een programma verdwijnt, dat nog lang niet had behoeven te verdwijnen. Een paar jaar geleden zond de BBC ook zoiets uit, onder de titel Did you see, maar dat was veel formeler. Eén presentator tegenover drie gasten op draaistoeltjes die om de beurt commentaar leverden op de televisie van de afgelopen week. Het heeft niet lang bestaan. Het Blauwe Licht was aantrekkelijker om te zien, door de hoekige tafel met de kleurvlakken en de vier half-verzonken monitoren, en onderhoudender omdat de gastheren ook zelf aan het gesprek deelnamen.

Allengs is Stephan Sanders zelfs vaste gast geworden in plaats van co-presentator. Hij is ook degene die het meest op hol kan slaan; voortdurend werpt hij theorietjes op die af en toe kant noch wal raken. Maar het gesprek wordt er wel een heel stuk levendiger van.

Bij tijd en wijlen is er in Het Blauwe Licht onbedaarlijk geraaskald, zodat de discussie ernstig teleurstelde. Nergens is bijvoorbeeld zo veel en zo nichterig gegiebeld over Big Brother als aan deze tafel in Studio Plantage in Amsterdam. Onbekommerd deed men onder Sanders' aanvuringen afstand van alle intellectuele reserves en werd er, als in een willekeurig buurtcafé, gekletst over de individuele bewoners van het BB-huis. En toch was er meestal wel iets het aanhoren waard. Zoals vorige week Ernst Hirsch Ballin, die zuster Godelieke, de creatie van Paul de Leeuw, leek te doorzien, terwijl Willem Jan Otten liever in de authenticiteit wilde geloven.

Sinds een paar weken zoekt de VARA via personeelsadvertenties redacteuren voor een nieuwe mediarubriek, die komend seizoen wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Tegelijkertijd zwaait de redactie van Het Blauwe Licht af.

Zo zit het omroepbestel in elkaar.

Het Blauwe Licht, woensdag, Ned.3, 20.00-20.30u.

    • Henk van Gelder