Autorijden nauwelijks goedkoper

De wegenbelasting wordt volgend jaar met slechts een miniem bedrag verlaagd. Minister Zalm (Financiën) wilde gisteravond in de Tweede Kamer alleen toezeggen dat ,,een relatief kleine bijstelling mogelijk is''.

Een Kamermeerderheid van PvdA en VVD was het gisteren eerder op de dag eens geworden over verlaging van de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzineprijzen. Daarnaast willen PvdA en VVD maatregelen nemen om de aanschaf van schone en zuinige auto's te bevorderen, het zogeheten vergroenen. Zij vroegen Zalm in een motie in de begroting voor 2001 een voorstel voor de verlaging te doen per 1 januari 2001. De ontwikkelingen van de olieprijzen en de dollarkoers moeten volgens de motie daarbij worden meegewogen. PvdA en VVD hebben gisteren ook geprobeerd D66 bij het akkoord te betrekken, maar deze partij vindt de motie overbodig. Maatregelen voor vergroening waren al aangekondigd en over een concrete verlaging van de wegenbelasting is het PvdA-VVD-voorstel te vaag, aldus Kamerlid Giskes.

Zalm zei opnieuw weinig te voelen voor een forse verlaging van de wegenbelasting. Het kabinet voert volgens hem met het nieuwe belastingplan al genoeg lastenverlichting door (ruim zes miljard gulden). ,,We zijn al aardig aan de maat.'' Bij een verdere lastenverlichting dreigt volgens Zalm oververhitting van de economie. Hij zei dat er nog enige ruimte is, ,,maar we hebben ook andere wensen.'' Hij noemde hierbij maatregelen die het kabinet nog wil nemen voor energiebesparing en het bevorderen van het betaald ouderschapsverlof. Zalm liet doorschermeren hier meer prioriteit aan te willen geven. Hij weigerde bedragen te noemen.

Kamerlid Crone (PvdA) zei voor het vergroenen en een algehele verlaging van de wegenbelasting te denken aan een totaalbedrag van 300 miljoen gulden. Hij pleitte er ook voor dat het kabinet oliemaatschappijen gaat aanpakken. Door kartelvorming zijn volgens Crone de prijzen van brandstof te hoog, ruim twintig procent meer dan in België en Duitsland.

De VVD was aanvankelijk samen met het CDA voorstander van een verlaging van twintig procent, maar dit kost circa 1,5 miljard gulden. Andere partijen, inclusief Zalm, vinden dit te duur. Het CDA verweet de VVD wel erg gemakkelijk ,,door de pomp'' te zijn gegaan. Zalm haalde vervolgens uit naar het CDA. Hij wees er op dat het CDA er begin dit jaar nog voor had gepleit de miljardenmeevallers te besteden volgens de `Balkenende-norm', genoemd naar het Kamerlid Balkenende: voor driekwart aan verlaging van de staatsschuld en voor een kwart aan investeringen in zorg, onderwijs en infrastructuur. ,,Het CDA wilde geen verdere lastenverlichting. Een norm bij het CDA gaat dus niet lang mee.''