Staking bij Munt België

De werknemers van de Belgische Koninklijke Munt hebben vandaag het werk neergelegd wegens het uitblijven van een productiepremie die het ministerie van Financiën had beloofd voor het slaan van euromunten. De 130 werknemers zouden er jaarlijks 60.000 frank (1.650 gulden) op vooruit moeten gaan. Aanvankelijk zou het gaan om een soort winstdeling, maar commercieel boerde de Munt de laatste jaren minder goed. Daarom werd de premie gekoppeld aan de productie van de euro, waarvan er tegen eind 2001 zo'n twee miljard moeten zijn geslagen. Het geld zou op zijn laatst eind april worden uitbetaald, maar het personeel wacht er nog steeds op.