Romeinse resten ontdekt in Leiden

Archeologen hebben bij opgravingen op het sportpark Pomona bij Leiden restanten van vijf waterputten, twee wagenwielen en een ladder uit de Romeinse tijd blootgelegd. Zij spreken van een unieke vondst en een voorbeeld van `vroege ecologisch verantwoorde omgang met materialen'. De resten, grondsporen en verkleuringen in de grond duiden volgens de archeologen op bewoning in de Romeinse tijd, vermoedelijk de eerste eeuw na Christus. Op Pomona is onlangs ook materiaal gevonden uit de IJzertijd.