Rijksmuseum

In het artikel over het Rijksmuseum (NRC Handelsblad, 11 mei) van Max van Rooy staan twee onwaarheden aangaande de onderdoorgang. Er staat: ,,Er schijnt nog maar een klein zetje nodig te zijn, maar dankzij de herinrichting van het Museumplein is de Fietsersbond niet meer zo gebrand op de onderdoorgang omdat recente metingen hebben uitgewezen dat alternatieve routes om het gebouw heen net een paar seconden korter zijn.'' De fietsroute waar de onderdoorgang deel van uitmaakt is weliswaar verslechterd als gevolg van de herinrichting van het Museumplein, de tijdelijke afsluiting van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers vorig jaar heeft aangetoond dat alternatieve routes niet sneller zijn. Wel zijn die een stuk onveiliger en leiden door de monumentale tuinen van het museum. De Fietsersbond zal dus zeer gebrand blijven op het openhouden van de onderdoorgang voor fietsers. Vooral ook omdat de onderdoorgang een van de drukste toegangen voor fietsers naar de Amsterdamse binnenstad is. We houden het er maar op dat de wens van het Rijksmuseum de vader van de gedachte is.

Naast de afsluiting voor fietsers dreigt de onderdoorgang buiten de openingstijden van het museum ook afgesloten te worden voor voetgangers. Een van de aardigste stukjes openbare ruimte die Amsterdam rijk is, de onderdoorgang met zijn pilaren en gewelven pal onder de Nachtwacht, dreigt hiermee verloren te gaan.

    • Addy Jonker
    • Afdeling Amsterdam