Opvangplan weggestemd

Het is nog niet duidelijk welke verdeelsleutel zal worden gehanteerd voor het Europees Vluchtelingenfonds, waar lidstaten een beroep op kunnen doen voor de financiering van de opvang van vluchtelingen. Een Nederlands voorstel dat gisteren in Brussel werd bepleit door minister Korthals (Justitie) tijdens de raad van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, haalde het niet. De kleinere lidstaten stemden het plan weg omdat zij relatief weinig geld uit het fonds zouden krijgen.

De Europese Commissie nam eind vorig jaar een voorstel aan om een Europees Vluchtelingenfonds in te stellen teneinde het `evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten op het gebied van asiel te vergroten'. Tussen de inspanningen van het ene land en het andere ten aanzien van de opvang van asielzoekers bestaan op dit ogenblik zeer grote verschillen. Volgens de commissie moet er een regeling komen `die recht doet aan de door elke lidstaat gedragen last'.

Het fonds zou volgens het Brusselse voorstel 216 miljoen euro (rond 475 miljoen gulden) moeten bevatten, waaruit lidstaten tot en met 2004 kunnen worden gesubsidieerd. Dat voorstel gaat er vanuit dat alle vijftien lidstaten twee procent van het jaarlijks te verdelen bedrag krijgen, waarna de overige zeventig procent wordt verdeeld naar rato van het aantal opgevangen vreemdelingen. Vraag is daarbij of het om het absolute aantal ingestroomde vreemdelingen moet gaan of om een quotiënt waarin ook het aantal inwoners van het eigen land – en dus het aantal vreemdelingen per hoofd van de bevolking – een rol speelt.

Nederland vindt dat de subsidie in de eerste plaats moet worden aangewend om de infrastructuur – zoals asielzoekerscentra – op orde te brengen zodat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen ten aanzien van het vluchtelingenprobleem. Volgend jaar zouden alle lidstaten daartoe een bedrag van 500.000 euro moeten krijgen, in 2002 nog eens 300.000 en in 2003 een laatste uitkering van 100.000 euro. Het overige geld zou verdeeld moeten worden naar rato van het aantal vreemdelingen.

Commissaris Antonio Vitorino bleek gisteren wel te voelen voor het Nederlandse plan, maar wil op grond daarvan eerst op ambtelijk niveau een nieuw voorstel ontwikkelen.