Onderzoek naar terugkeer jonge asielzoekers

Staatssecretaris Cohen (Justitie) gaat nader onderzoeken of vreemdelingen van 16 of 17 jaar die hier niet mogen blijven, terug kunnen worden gestuurd naar het land van herkomst als de indruk bestaat dat zij zichzelf kunnen onderhouden.

Een meerderheid in de Tweede Kamer bleek gisteren grote problemen te hebben met dit voornemen van de bewindsman, zoals hij dat formuleerde in zijn Beleidsnota Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. De Kamer wil weten wat de bewindsman precies bedoelt met de kwalificatie `zichzelf kunnen redden'. Een kind bijvoorbeeld dat zich altijd met bedelen in leven heeft gehouden kan niet met dat perspectief worden teruggestuurd, zo vindt de Kamer. Dat geldt ook voor West-Afrikaanse meisjes die hier in de prosititutie hebben gewerkt.

Cohen wil nu eerst onderzoeken wat het `zichzelf kunnen redden' zoal in de praktijk kan betekenen voordat hij kinderen bij wijze van routine gaat terugsturen als er geen reden is hun een verblijfstitel te geven. Hij zegde dat de Kamer gisteren toe tijdens een overleg over zijn beleidsnota, die hij in maart naar de Kamer stuurde nadat daar al twee jaar om was gevraagd.

Vooral PvdA, D66, GroenLinks, SP en de kleine christelijke partijen hebben er grote moeite mee kinderen naar hun land van herkomst te sturen als niet duidelijk is dat zij zichzelf in leven kunnen houden. Woordvoerster Albayrak (PvdA) en haar collega Hoekema (D66) bijvoorbeeld vinden dat de kinderen alleen kunnen worden teruggestuurd als er sprake is van opvang volgens de richtlijnen van de VN-organisatie UNHCR. VVD'er Kamp vindt dat Nederland daarin zijn eigen criteria moet hanteren. Ook CDA'er Wijn vindt dat Cohen een harde lijn moet volgen, omdat hij met Kamp van mening is van Nederland zichzelf als land van bestemming voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) te populair heeft gemaakt. Van die reputatie moeten we snel af, menen VVD en CDA. Kamp wees er gisteren op dat Nederland vorig jaar 5.547 van deze vreemdelingen aan de grens kreeg – van wie naderhand is gebleken dat zo'n 1.850 over hun leeftijd hadden gelogen – terwijl een land als Zweden er 234 en Denemarken er slechts 102 kreeg.

Kamp vreest dat als er eerst een garantie moet zijn voor opvang in het land van herkomst er helemaal geen jonge asielzoekers meer zullen vertrekken.