Onderzoek bij inwoners Enschede

Het ministerie van Volksgezondheid gaat twee onderzoeken uitvoeren naar de gezondheid van de inwoners van Enschede die betrokken zijn geweest bij de vuurwerkramp van ruim twee weken geleden.

Het betreft een algemene gezondheidsmeting, die morgen begint, en een specifiek onderzoek naar mensen met klachten. Dat laatste onderzoek, aldus projectleider R. Huijsman, wordt uitgevoerd door de huisartsen in het gebied. Zij zullen mensen met klachten registreren en de klachten vervolgens laten analyseren. Het ministerie zal hier middelen voor vrijmaken. Volgens Huijsman zijn de huisartsen al begonnen met een eerste registratie van mensen met klachten. Onduidelijk is nog wie de analyses gaat uitvoeren. De huisartsen zelf zeggen daar wegens de werkdruk geen tijd voor te kunnen vrijmaken.

Daarnaast begint morgen een algemene gezondheidsmeting van getroffenen uit het rampgebied. Er zijn zo'n 5.200 mensen opgeroepen, die op vrijwillige basis bloed en urine kunnen afgeven, en die een vragenlijst kunnen invullen over de geestelijke en lichamelijke toestand. Behalve de betrokkenen zijn ook de 3.500 hulpverleners van 130 organisaties opgeroepen. De gezondheidsmeting vindt plaats in een speciaal daartoe geplaatste tent op de Vliegbasis Twenthe. De mensen zullen van morgen tot zondag groepsgewijs worden aangevoerd vanaf Wijkcentrum Het Kompas.

De huisartsen zetten vraagtekens bij dit onderzoek. ,,Je wekt verwachtingen bij mensen die je niet nakomt'', zegt huisarts T. Davids. ,,Wanneer je niet laat weten wat de uitkomsten van het onderzoek zijn, worden de mensen onzeker. En dat zal dan tot klachten leiden.'' Volgens Huijsman betreft het hier echter een ,,globale meting'', aan de hand waarvan bekeken wordt of er de komende jaren problemen verwacht kunnen worden. Steekproefsgewijs zullen er monsters worden onderzocht. ,,Over vier tot zes weken hebben we een globaal beeld en kunnen we bepalen of onderzoek van de monsters op individueel niveau nodig is.'' Tot het onderzoek is besloten door minister Borst, naar aanleiding van de Bijlmerramp, toen betrokkenen jaren later nog klachten bleken te hebben.

De artsen menen dat het algemene onderzoek niet nodig is. Metingen van het RIVM hebben volgens hen al uitgewezen dat er direct na de ramp geen grote hoeveelheid giftige stoffen zijn vrijgekomen. ,,Er is dus geen reden voor een toxisch onderzoek'', aldus Davids. Volgens de huisarts, die zelf in het gebied woont en niet aan het algemene onderzoek zal meedoen, waren de conclusies na de Bijlmerenquête nu juist dat met name mensen met klachten geregistreerd en gevolgd moesten worden. ,,Die klachten kun je dan systematisch onderzoeken en in kaart brengen. Daar kun je als patiënt wat mee.''

DOSSIER ENSCHEDE www.nrc.nl