OESO voorziet verhitte economie industrielanden

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn zo gunstig dat centrale banken op hun hoede moeten zijn voor een te uitbundige economische activiteit. Nederland riskeert een oververhitte economie.

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijkse Economic Outlook, die vanmorgen is vrijgegeven. Bij de OESO zijn de hooggeïndustrialiseerde landen aangesloten.

Met name in de Verenigde Staten zal de economische groei dit jaar pieken, op bijna 5 procent, om pas volgend jaar terug te vallen naar 3 procent. In de eurozone bedraagt de groei dit en volgend jaar zo'n 3,5 procent, en de Japanse economie zal verder aantrekken tot een groei van 2,2 procent volgend jaar.

Om oververhitting in het Westen tegen te gaan zal de rente fors moeten worden opgeschroefd. Voor de VS verwacht de OESO een rentestijging tot ten minste 7,25 procent, voor de eurozone ten minste 5,25 procent. En zelfs Japan zal zijn rentes, die jarenlang op vrijwel nul procent hebben gestaan, in de loop van dit jaar moeten verhogen.

Ook de Nederlandse econonomie loopt volgens de OESO het risico oververhit te raken. De organisatie voorspelt voor dit jaar een economische groei in Nederland van 4,3 procent en voor volgende jaar van 4,0 procent, grofweg in lijn met de projecties van het Centraal Planbureau.

De arbeidsmarkt wordt zeer krap en de officiële werkloosheid kan dalen tot 2 procent van de beroepsbevolking in 2001. De OESO spoort het Nederlandse kabinet aan om zoveel mogelijk in te zetten op een consolidatie van het begrotingsoverschot, om zo door middel van een terughoudend financieel beleid de sterk groeiende consumptieve vraag af te remmen. Volgens de ramingen van de OESO zwengelt de gedaalde eurokoers via een betere Nederlandse concurrentiepositie de export extra aan in een tijd dat de binnenlandse vraag al zeer sterk is en blijft.

De OESO voorziet dat de begroting, na een overschot van 0,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar, ook volgend jaar, wanneer de belastinghervorming wordt doorgevoerd, een overschot zal hebben. Voor 2001 wordt een gering overschot van 0,1 procent van het bbp geraamd. Naast een terughoudend uitgavenbeleid moet het kabinet van de OESO ook hervormingen versnellen en maatregelen treffen om de niet gebruikte arbeidsreserve in te zetten nu de arbeidsmarkt zo krap is.

De OESO vreest dat de koopkrachtstijging als gevolg van het belastingplan niet zal leiden tot de gehoopte gematigde looneisen. Mede daarom verwacht de OESO een inflatie die dit jaar 2,6 procent zal bedragen en volgend jaar zal oplopen tot 3,4 procent.

De kritische kanttekeningen van de OESO over het begrotingsbeleid, de gevolgen van het belastingplan en de risico's van oververhitting sporen met de kritiek van de Nederlandsche Bank.

Gezien het grote aantal incidentele maatregelen, zoals de btw-verhoging volgend jaar, en de invloed van de koers van de euro op de invoerprijzen, maakt de OESO bij haar ramingen voor Nederland gewag van een ,,nogal grote foutenmarge''bij haar projecties voor lonen en prijzen.