Nog meer baby's in eerste maanden 2000

. De geboortegolf van het eind van de twintigste eeuw zwelt nog verder aan. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 51.360 kinderen geboren. Dat is ruim drieduizend meer dan in het eerste kwartaal van 1999.

Vorig jaar kwamen voor het eerst sinds 1972 in Nederland meer dan 200.000 kinderen ter wereld. Als de huidige tendens doorzet zouden er dit jaar zelfs 209.000 zijn te verwachten. Omdat in maart het verschil met vorig jaar kleiner is dan in januari en februari, is het CBS wat terughoudender in zijn raming. Maar zelfs als maart maatgevend is, zijn dit jaar 205.000 geboorten te verwachten.

Het CBS suggereert dat het zeer grote aantal kinderen in januari en februari wel eens voor een deel verlate millenniumbaby's zouden kunnen zijn. Uitsluitsel daarover valt op dit moment niet te geven. Als het zo is, dan valt te verwachten dat het aantal geboorten de komende maanden niet meer zo ver uitsteekt boven dat van vorig jaar.

Een andere verklaring vormt de hoogconjunctuur. Als het economisch goed gaat, worden er altijd meer kinderen geboren. Als deze verklaring klopt, ligt het voor de hand dat het aantal geboorten de komende maanden wel blijft uitsteken boven dat van vorig jaar.

Een geboortegolf nú veroorzaakt over enkele jaren een extra grote vraag naar onderwijspersoneel. Vijfduizend kinderen extra vergen over vier jaar ruim tweehonderd extra leerkrachten in het basisonderwijs.