NIVRA tegen ontvlechting

De accountantsorganisatie NIVRA (13.000 leden) blijft mordicus tegen ontvlechting van accountants die jaarrekeningen controleren en collega's binnen hetzelfde kantoor die adviesdiensten leveren. De Kamerfracties van PvdA, D66 en GroenLinks willen die splitsing.

Wel zijn de NIVRA-leden akkoord met een externe toezichthouder. Deze instelling moet onder meer toezien op de zogeheten `collegiale toetsing', van NIVRA-accountants onderling.

Met zijn gisteren ingenomen standpunten neemt het NIVRA stelling in de discussie over de onafhankelijkheid van accountants. Volgens kritische Kamerleden en enkele prominente accountants gaat het NIVRA niet ver genoeg. Zij stellen dat de accountant – die een onafhankelijk oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening moet uitspreken – te veel kan worden beïnvloed door belangen van kantoorgenoten die lucratief advieswerk doen voor dezelfde cliënt.

Een aantal Kamerleden is van mening dat accountants die jaarrekeningen controleren niet voor hetzelfde kantoor mogen werken als de adviserende accountants en andere dienstverleners, zoals fiscaal juristen en managementconsultants. De zelfstandige controlerende accountants moeten worden ingeschreven in een controleregister waar de overheid op toeziet, vinden zij. Dat is volgens hen de enige manier om belangenverstrengeling te voorkomen.

Het externe toezicht zoals het NIVRA dat voorstaat is volgens PvdA'er Hindriks slechts een ,,afleidingsmanoeuvre''. Alleen de overheid kan volgens hem toezien op de onafhankelijke controle van jaarrekeningen.

De Accountantswet uit 1993 wordt momenteel herzien. Eén reden daarvoor is de snelle verandering in het karakter van de dienstverlening. De grote internationale accountantskantoren bieden een steeds brede scala van diensten aan.