Kamer wil dure benzine compenseren

De wegenbelasting moet per 1 januari 2001 omlaag als de benzineprijs boven circa 2,50 gulden per liter blijft. Ook moet de koopprijs van een zuinige en schone auto met een bedrag van 1.000 tot 1.500 gulden omlaag.

De fracties van PvdA, VVD en D66 hebben hierover vanmorgen overeenstemming over bereikt. De partijen zullen vanavond tijdens een debat in de Tweede Kamer minister Zalm (Financiën) vragen na de zomer in de rijksbegroting voor 2001 een nader voorstel voor de verlaging van de wegenbelasting te doen. ,,De bal ligt nu bij het kabinet'', aldus Kamerlid Hofstra (VVD). De VVD zou graag een algehele verlaging van de motorrijtuigenbelasting zien van twintig procent.

Kamerlid Crone (PvdA) wilde zich vanmorgen nog niet over een percentage uitlaten. Hij beklemtoont dat een verlaging aan een structureel hoge benzineprijs gekoppeld moet zijn. ,,We moeten geen incidentenpolitiek bedrijven.''

Crone zegt dat hij het vooral belangrijk vindt dat de aanschaf van milieuvriendelijke auto's wordt gestimuleerd. Naast een lagere aanschafprijs via een verlaging van de Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM), willen de drie fracties dat de zogeheten groene benzine goedkoper wordt en dat de wegenbelasting voor `groene auto's' extra wordt verlaagd.

Het ministerie van VROM werkt al aan een nieuwe indeling voor de wegenbelasting. Niet meer het gewicht van de auto wordt maatgevend voor de hoogte van de belasting, maar type en hoeveelheid brandstofverbruik.

In het regeerakkoord is al afgesproken dat er een zogenoemde variabilisatie zou worden toegepast bij autorijders. Het bezit van de auto zal minder zwaar worden belast, terwijl het gebruik van de auto verhoudingsgewijs meer zal gaan kosten. Het kabinet wil een zogeheten kilometerheffing invoeren, maar doordat hier nog geen goede techniek voor is zal dit naar verwachting nog zeker tien jaar duren.

Minister Zalm (Financiën) heeft dan ook tot nu toe aldoor geweigerd de wegenbelasting substantieel te verlagen omdat hier geen dekking voor is. Een verlaging van de wegenbelasting met twintig procent kost de schatkist ongeveer één miljard gulden.

De hoge benzineprijzen hebben geen invloed op de accijnsopbrengsten, omdat op een liter brandstof een vast bedrag aan accijns wordt berekend.

Zalm vindt bovendien dat met de invoering van het nieuwe belastingstelsel al genoeg lastenverlichting (ongeveer 6,5 miljard) wordt doorgevoerd. De minister vreest dat met meer lastenverlichting de economie oververhit raakt, doordat burgers te veel te besteden krijgen.