Handsfree bellen

NRC Handelsblad van 22 mei meldt dat `handsfree' bellen de risico's van het gebruik van de mobiele telefoon in de auto niet terugdringt. In november 1999, tijdens mijn oratie aan de Universiteit Maastricht, deed ik een gelijkluidende bewering, me voornamelijk baserend op een rapport van het ministerie van Verkeer (DOT) in de VS uit 1998. In februari van dit jaar wees onderzoek van de Universiteit van Aston in Groot-Brittannië in dezelfde richting. Helaas is het niet gelukt Tweede-Kamerleden, althans die van de PvdA, van de wetenschappelijk wankele basis van de actie van het Nederlandse ministerie van Verkeer te overtuigen (er is Nederlands onderzoek uit 1991 dat enige steun voor de actie zou bieden).

Als echter het afgeleid zijn de voornaamste risicofactor is, dan staat ons nog wat te wachten. Niet alleen de informatietechnologie, ook de informatieverstrekking, rukt op in de auto. Displays van autoradio's verstrekken reclame en andere boodschappen. En het geven van route-informatie per display is al geen toekomstmuziek meer. De autobestuurder behoeft dus nooit meer alleen te zijn en krijgt een veelzijdige afleiding, ook al is een medepassagier afwezig. In plaats van het `handsfree' bellen te bevorderen, lijkt het me beter te onderzoeken of de doorsnee-bestuurder tegen al deze afleidingen tijdens het rijden – hoe nuttig ze op zichzelf ook mogen zijn – opgewassen is.

    • W.F. Passchier