Handelsconflict Europa en VS loopt verder op

Het handelsconflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over belastingvoordelen voor Amerikaanse exporteurs is gisteren opgelopen na de afwijzing door Brussel van een compromisvoorstel. De VS werden in februari ook in hoger beroep veroordeeld door de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Eurocommissaris Lamy van Handel heeft de Amerikaanse onderminister Eizenstat van Financiën dit weekeinde laten weten niet akkoord te gaan met de door de VS voorgestelde aanpassing van het regime voor zogenoemde Foreign Sales Corporations (FSC's), die veelal in belastingparadijzen zijn gevestigd. Amerikaanse bedrijven die hun export op papier via deze brievenbusfirma's laten lopen, kunnen 15 procent of meer belasting besparen op hun exportwinst. De Europese Commissie had bij de WTO een klacht ingediend tegen deze in haar ogen illegale exportsteun. Belangrijke bedrijven als autoproducent Ford en softwareproducent Microsoft maken er gebruik van. Volgens de EU profiteert zeker de helft van de Amerikaanse export.

De VS, die van de WTO tot 1 oktober de tijd kregen, presenteerden 2 mei een aanpassing door de regeling ook open te stellen voor Amerikaanse dochterbedrijven in Europa en elders. Onderminister Eizenstat zei gisteren dat binnenkort voorstellen aan het Amerikaanse Congres worden gedaan ,,gebaseerd op onze benadering''.

Volgens Eurocommissaris Lamy is ook het aangepaste voorstel nog steeds in strijd met de WTO-regels. Belangrijk bezwaar blijft dat de regeling alleen geldt voor exporteurs. In de ogen van de Europese Commissie gaat het om een ,,camouflage''. Bovendien blijft de regeling gericht op bevoordeling van Amerikaanse export, omdat ook na de aanpassing alleen produkten in aanmerking komen die voor minstens 50 procent uit Amerikaanse componenten bestaan. Ook blijft het systeem bestaan van administratieve prijzen, waarmee Amerikaanse exporteurs zoveel mogelijk winst in het belastingparadijs laten neerslaan.

Ook tegen deze beide elementen had de EU bij de WTO bezwaar gemaakt. Dat de WTO-beroepsinstantie op deze twee punten geen uitspraak deed, is volgens de EU slechts wegens ,,juridische efficiency'' geweest. ,,De WTO zei dat de [export]susbsidie moest verdwijnen, dus vond zij het niet nodig over deze twee punten een uitspraak te doen'', aldus een hoge EU-functionaris gisteren. Eurocommissaris Lamy onderstreept dat de EU met de VS wil blijven zoeken naar een oplossing. Tegelijkertijd houdt de Brussel de mogelijkheid van een nieuwe stap naar de WTO open. De VS en de EU hebben ook onenigheid over Amerikaanse hormoonvlees en bananenimport, waarvoor de WTO de EU veroordeelde.

    • Hans Buddingh'