Geboortegolfje bij de korenwolf

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. Maandenlang is er iedere nacht gewaakt. Met een plantenspuit werden de volwassen korenwolven uit elkaar gehouden om te voorkomen dat ze elkaar doodbeten. Maar zondagavond was het zover. In het fokcentrum van de Vereniging Das & Boom in Ubbergen is de eerste korenwolf bevallen van een nog onbekend aantal jongen.

De verzorgers van de dieren durven nog geen kijkje te nemen omdat dit tot stress bij de dieren zou kunnen leiden. Maar uit een bandopname van piepjes kon gisteren ondubbelzinnig worden geconcludeerd dat het eerste geboortegolfje onder de in Nederland met uitsterven bedreigde wilde hamster een feit is. Moeder en kinderen lijken het goed te maken. Medewerkers van Das & Boom hebben gisteren beschuit met muisjes gegeten, op onderzoeksbureaus in het buitenland zijn de flessen geopend.

Het nieuws komt na een tijd van gespannen afwachten, aldus Das & Boom. De vrees bestond dat de korenwolven niet succesvol zouden kunnen paren wegens hun nauwe onderlinge verwantschap. Vorig jaar september werden met toestemming van staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) enkele van de laatst overgebleven exemplaren gevangen op een akker in het gehucht Heer ten oosten van Maastricht. Het fokprogramma in Ubbergen alsmede in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp leverde maandenlang niets op. In Blijdorp werd een dier doodgebeten. In Blijdorp bevinden zich nu één mannetje en vier vrouwtjes; in Ubbergen drie mannetjes en vier vrouwtjes.

Het nieuwe nest moet het begin worden van drie of vier nesten binnen een paar maanden. Pas dan is het fokprogramma een succes. De gefokte korenwolven zullen volgend voorjaar worden uitgezet op akkers bij Maastricht. Een soort beschermingsplan voorziet in een leefgebied van 500 hectare. Dat gebied is er nog lang niet. De Dienst Landelijk Gebied is er nog niet in geslaagd voldoende grond te kopen. Veel Limburgse gemeenten leggen liever woningen of bedrijventerreinen aan.