EK-voetbal

Onder de titel `Veroordeelde wordt tijdelijk niet opgepakt' (NRC Handelsblad, 13 mei) wordt ingegaan op de voortgang van de voorbereidingen voor het EK. Daarbij komt de wet `bestuurlijke ophouding' aan de orde. Keurig wordt aangegeven dat deze wet de burgemeester de mogelijkheid biedt om groepen relschoppers maximaal twaalf uur te doen ophouden op een bepaalde plaats. Er staat niet bij vermeld dat deze bevoegdheid strekt tot de handhaving van de openbare orde en niet toeziet op een strafvorderlijk doel. Dat is jammer, gelet op de absolute onduidelijkheid die nog steeds over deze wet blijkt te bestaan, getuige de supportersgidsen `fans only' die inmiddels op de deurmatten zijn gevallen en die volgens de erin opgenomen paragraaf `disclaimers' ,,met zorg (zijn) samengesteld''.

In de gidsen staat namelijk: ,,Groepen waarvan de politie denkt dat deze problemen willen veroorzaken, kunnen in afwachting van een proces worden aangehouden tot een periode van 12 uur (curs. PvSvY).''

Deze weergave, die ziet op een strafvorderlijk doel van het bestuurlijk ophouden, mist nu dus de kern van de zo omstreden wet. Hopelijk is dit geen voorteken dat de uitvoering van deze wet ook te wensen over zal laten. Het is zeer te betreuren dat talloze mensen op onjuiste wijze worden voorgelicht of zelfs misleid over het doel van de mogelijke inperking van hun recht op persoonlijke vrijheid. Temeer nu de gids een gezamenlijke uitgave is van niet alleen Stichting Euro 2000, maar zelfs van de Belgische en Nederlandse overheid (Binnenlandse Zaken).

    • Paul van Sasse van Ysselt
    • Voorz. Ned. Juristen Comité voor de Mensenrechten