DE ONDERKANT VAN HET WEB

`How dare you question authority?!' wordt de niets vermoedende surfer toegebulderd vanaf de homepage van Thought Crime (www.deoxy.org/tcrime). Deze Orwelliaans getitelde website is gespecialiseerd in wat de makers zelf `surrealistische geschriften' noemen. Het is een collectie artikelen gericht op het ondergraven van authoriteiten op wetenschappelijk, politiek en maatschappelijk terrein en het zo breed mogelijk verspreiden van teksten van afwijkende denkers. De informatie is gegroepeerd rond vier thema's maar de achterliggende artikelen zijn van een grotere diversiteit dan deze algemene categorisering doet vermoeden.

Zo is in de categorie `werk' een vreselijk lang essay te lezen over de afschaffing van werk dat zich afzet tegen conservatieven, liberalen, marxisten, feministen, libertijnen en trotskisten, en eindigt met de aansporing `Workers of the world... relax'. Het hoofdstuk `ketterij' biedt informatie over gnostische openbaring, hekserij, de magie van bomen (geen link naar een prinses Irene-site) en satanisten, en werpt prangende vragen op als `Does God lie?' en `Is cannibalism a religious experience?'. Onder het kopje `psychologie' zijn vooral artikelen over Osho (Bagwan) te vinden die zich afzetten tegen de reguliere pil-en-poeder-psychiatrie. En een druk op de knop `kapitalisme' laat een keur aan linkse, anti-establishment teksten op het scherm verschijnen.

Thought Crime is onderdeel van de Deoxyribonucleic Hyperdimension (www.deoxy.org), dat vooral functioneert als een digitale, alternatieve bibliotheek. De boeken op de literatuurlijst, waarop auteursnamen prijken als die van duivelsaanbidder Aleister Crowley, etno-botanist en drug-guru Terence McKenna en de `gewoon linkse' Noam Chomsky, zijn geheel oproepbaar en compleet met inhoudsopgave en noten.

Voor wie zich nog verder wil verdiepen in het gedachtegoed dat ontbreekt op de planken van de boekhandel om de hoek, is er ook Mavericks of the Mind (www.users.lycaeum.org/ ~ maverick). Op deze webplek staan biografieën van en uitgebreide interviews met meer dan dertig filosofen, dichters, sociologen en kunstenaars die zich hebben verdiept in de werking van het bewustzijn.

(Tekst Edo Dijksterhuis, montage Marcel de Lange)

    • Edo Dijksterhuis