Chello zwijgzaam over uitstel

De beursgang van internetaanbieder Chello is ruim een week uitgesteld. Het duidt mogelijk op een geringe animo onder beleggers. Maar misschien heeft moedermaatschappij UPC nog een kaart in de mouw.

Maar liefst drie public relations-bureaus heeft de internet-aanbieder Chello ingeschakeld om het uitstel van de beursintroductie te melden. De toelichting op de verlenging van de inschrijfperiode voor beleggers van vandaag tot 8 juni blijft echter uiterst summier. ,,Gedurende de verlengde inschrijvingsperiode zou Chello bepaalde strategische besprekingen kunnen afronden die relevant kunnen zijn voor toekomstige aandeelhouders'', luidt de enige toelichting.

De zwijgzaamheid van Chello betekent misschien dat spreken een pijnlijke boodschap oplevert, namelijk dat er te weinig interesse is voor de aandelen van de internet-dochter van het geplaagde kabelbedrijf UPC. ,,Het lijkt erop dat er weinig vraag is naar de aandelen'', zegt analist J. van Breukelen van de Friesland Bank. Zijn collega C. Wijtvliet van Van Lanschot sluit zelfs niet uit dat van uitstel afstel komt. ,,Eén mogelijkheid is, dat de beursintroductie helemaal niet doorgaat.''

UPC, het grootste kabelbedrijf van Europa, brengt ongeveer 10 procent van Chello naar de beurs. De bijna 27 miljoen aandelen, waarop beleggers vanaf 22 mei konden inschrijven, moeten per stuk tussen de 13 en 17 euro gaan kosten. UPC kan zo maximaal 1,7 miljard gulden ophalen, geld dat de ambitieuze kabelmaatschappij hard nodig heeft om de zeer snelle expansie te financieren. De waarde van Chello komt daarmee op maximaal 4,6 miljard euro en dat was de helft van het bedrag waarop vooraf was gehoopt voor het bedrijf dat met het aanbieden van internet via de kabel een grote toekomst lijkt te hebben.

Die tegenvaller is toe te schrijven aan het beursklimaat, dat na het debâcle met de beursgang van World Online (WOL) en de scherpe daling van de aandelen van de Nieuwe Economie (telecom, media, technologie) een stuk guurder is geworden voor internetfondsen. ,,Bij de inschrijving lijken beleggers nu ook terughoudend geworden. Daarbij lijkt ook het uitstel van de beursgang van het minder risicovolle DSB ook een rol te spelen'', zegt Van Breukelen.

De schaarse toelichting die Chello wel geeft, wijst wel in die richting. ,,De begeleidende banken hebben een ambitieus tijdspad uitgezet voor de roadshow'', zegt een woordvoerster. ,,Door de bank holidays is die tijd korter dan gedacht. Door de inschrijving een stukje te verlengen geven we beleggers langer de tijd om zich te verdiepen in het aandeel''. Op de vraag of er nu te weinig inschrijvingen zijn, wil zij niet ingaan.

Een ander scenario is volgens analist Wijtvliet ook mogelijk, een waarin de zinsnede over de `strategische besprekingen' wel serieus wordt genomen. ,,Het is opvallend dat hoewel de opbrengst van Chello voor UPC van heel groot belang is, er ook de laatste dagen heel weinig is gedaan om het aandeel te verkopen'', zegt Wijtvliet: ,,Dat zou kunnen betekenen dat UPC vooraf al iets heeft geregeld met enkele grote partijen, of één, en dat dit komende dagen wordt afgerond.''

DOSSIER UPC: www.nrc.nl