BVD: integratie bemoeilijkt door land van herkomst

De integratie van allochtonen in Nederland wordt bemoeilijkt onder invloed van hun land van herkomst. De Binnenlandse Veiligheidsdienst signaleert in haar jaarverslag 1999 dat landen in het Midden-Oosten als Irak, Iran en Libië hier verblijvende bevolkingsgroepen die in eigen land tot de oppositie behoren in de gaten houden en intimideren. Gevolg is dat zij zich nauwelijks durven te mengen in het openbare leven. Volgens de BVD zetten de landen hun inlichtingendiensten in. Ook spanningen tussen radicale islamitische stromingen en mensen met meer gematigde opvattingen remmen de integratie.