Borst wil verplegers op Ameland en Terschelling

Op zowel Ameland als Terschelling moet in opdracht van minister Borst (Volksgezondheid) vanaf nu steeds een gediplomeerd ambulanceverpleegkundige aanwezig zijn. Borst heeft daartoe besloten nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg had geconstateerd dat op deze eilanden de ambulancezorg nog steeds `onacceptabel' is. Begin dit jaar was dit ook al het geval.

Volgens de Inspectie hebben de ambulancediensten op de eilanden na het vorige onderzoek niet voldoende gedaan voor verbetering van de situatie. De minister heeft daarop besloten een `aanwijzing' te geven, een machtsmiddel dat zelden wordt gebruikt. Zij schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer.

In haar brief maakt Borst duidelijk dat er nog geen aanleiding is om al dit jaar meer geld voor de ambulancezorg uit te trekken. Deze sector krijgt dit jaar al 12 procent meer dan in het regeerakkoord was afgesproken (393 miljoen gulden in plaats van 352 miljoen gulden). Dit bedrag stijgt bovendien komende jaren tot 439 miljoen gulden in 2002. De Kamer eiste vorige week van Borst al dit jaar verdere verhoging van het budget van de ambulancezorg, omdat de sector met ernstige financiële problemen zou kampen. De Landelijke Federatie Ambulance Zorg noch het tarievenbureau CTG heeft een overzicht van bedrijven die in financiële problemen zouden verkeren. De jaarrekeningen over 1999 van de ambulancediensten zijn nog niet gereed (bij 35 bedrijven geldt dat ook nog voor de afrekening over 1998). Anders dan in het verleden heeft zich op dit moment nog geen bedrijf bij het CTG gemeld voor oplossing van zijn probleem, aldus Borst. Zij stelt ook dat de regio's die extra geld hebben gekregen (Zeeland en de Waddeneilanden) tot dusver niets hebben gedaan om dat geld ook te ontvangen.