`Bedrijf wil alleen zeer geschoolde werknemers'

Werkgevers zijn op zoek naar steeds beter opgeleid personeel. Binnen twee jaar verwacht ruim de helft van de bedrijven en overheidsinstanties dat de kenniseisen voor de werknemers omhoog is gegaan.

Ruim 40 procent verwacht dat een deel van het eigen personeel niet aan de hogere eisen zal voldoen. Het gaat dan vooral om oudere en laagopgeleide werknemers, zo constateert het onderzoeksbureau TNO na onderzoek bij ruim 1000 bedrijven en organisaties met meer dan tien werknemers

,,Vreemd genoeg krijgen ouderen en laagopgeleiden wat betreft scholing nog steeds minder kansen dan andere werknemers. Het is een paradox. Werkgevers willen meer high-potentials, maar het besef dat je het met met deze arbeidskrapte met hoogopgeleiden alleen niet redt, is er niet.'', weet TNO-onderzoekster S. de Vries. Bedrijven zouden volgens haar meer aandacht moeten besteden aan de scholing van het huidig personeel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de overheid voorop loopt als het gaat om het personeelsbeleid. Ouderen, laagopgeleiden, vrouwen, allochtonen en arbeidsgehandicapten zijn volgens TNO het best af bij de publieke sector (overheid, gezondheidszorg, onderwijs, stichtingen en verenigingen). Hier zijn vooral secundaire arbeidsvoorwaarden als zorg en arbeid beter uitgewerkt.

Mannen, hoogopgeleiden, fulltimers, jongeren en autochtonen kunnen juist bij bedrijven in de marktsector aan de slag. Deze sterkere groepen leggen de nadruk vooral op financieel en materieel gewin.