Welke Bretonse stranden zijn olievrij

Toeristen die naar de Bretonse stranden willen reizen dienen er rekening mee te houden dat, hoewel de grote stranden geheel zijn schoongemaakt, incidenteeel vervuilingen kunnen optreden. De grote stranden, waaronder het belangrijkste, negen kilometer lange strand van La Baule, worden dagelijks gecontroleerd. De kleinere strandjes in de inhammen van de CÔte Sauvage zijn moeilijker te bereiken, zowel voor de toerist als voor de schoonmakers. Voor de kliffen geldt hetzelfde. Deze worden bij eb (twee keer zes uur per etmaal) met hogedrukspuiten en zeewater schoongespoten. Vegetatie, ook als die vervuild is, wordt niet behandeld. Het vuile spoelwater wordt in zeilen opgevangen en afgevoerd.

Het zeewater is schoon, tenzij er weer olieresten loskomen van de zeebodem en aanspoelen, meestal in de vorm van `knikkers'.

Niemand weet hoelang deze incidentele vervuiling nog doorgaat. Onder invloed van stijging van de temperatuur van het zeewater zou er weer meer gezonken, gestolde olie naar boven kunnen komen. Bovendien stromen dagelijks nog steeds enkele tientallen liters olie uit het gezonken schip.

Op 6 juni wordt een begin gemaakt met het leegpompen van de tanker, volgens deskundigen een zeer riskante onderneming.

De kwaliteit van oesters, schelpdieren en vis is gegarandeerd. Er zijn strenge controles en de branche zelf heeft er belang bij het vertrouwen van de consument niet te beschamen.