Vrouwen Koeweit claimen zege

Een Koeweitse rechtbank heeft de vraag of vrouwen kiesrecht hebben, vandaag doorverwezen naar het hoogste hof van het emiraat in een besluit dat door activisten als een overwinning werd begroet. De zaak was bij verschillende rechtbanken aanhangig gemaakt, in de hoop dat één naar het Constitutionele Hof zou worden doorverwezen. Koeweitse vrouwen kregen in de grondwet van 1962 actief en passief kiesrecht, maar een verkiezingswet die in datzelfde jaar werd doorgevoerd, ontnam hun dat weer. De emir gaf de vrouwen vorig jaar per decreet kiesrecht, maar het parlement maakte zijn besluit weer ongedaan.