Trichet uit geloof in sterke euro

De gouverneur van de Banque de France, Jean-Claude Trichet, heeft vanochtend opnieuw verzekerd dat ,,de toekomst van de euro die van een sterke munt is''. Hij zei dit in een toespraak ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Franse centrale bank. Onder zijn gehoor bevonden zich de Franse president Jacques Chirac, Wim Duisenberg, directeur van de Europese Centrale Bank, en Alan Greenspan, directeur van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed.

Trichet, voor wie Duisenberg volgens de Fransen zijn functie moet opgeven vóór het aflopen van zijn achtjarige termijn, sprak zijn vertrouwen in de euro uit in direct tot Duisenberg gerichte woorden. ,,Zoals je bij herhaling hebt gezegd, beste Wim, kunnen onze burgers ervan overtuigd zijn dat de toekomst van euro die van een sterke munt is, stevig verankerd in de stabiliteit van de prijzen en van de intrinsieke kracht van de Europese economie en nauwlettend in de gaten gehouden door het Eurosysteem.''

Trichet onderstreepte, dat de centrale banken voorstanders zijn van een sterke economische groei en dat zij, anders dan sommigen denken, geen overdreven reserves koesteren ten aanzien van die groei.

    • Pieter Kottman