Papoeacongres wil Nieuw Papoea

Het congres van de volksbeweging voor een `vrij Papoea' is vanmiddag onder overweldigende belangstelling van de plaatselijke bevolking begonnen in Jayapura, de hoofdstad van de Indonesische provincie Papoea. De opening werd niet verricht door president Wahid, zoals tot zaterdag werd aangenomen, maar door Theys Hiyo Eluay, een van de voorzitters van het Papoeapresidium, het uitvoerend lichaam van de beweging.

Eluay hield een toespraak met sterk anti-Indonesische accenten. Zo zei hij onder meer: ,,Papoea's zijn geen Indonesiërs. Indonesië heeft steeds beweerd dat wij tot hetzelfde volk behoren, maar het heeft gemoord in Papoea. En een volk dat de zijnen doodt, is een duivels volk.'' Eluay's speech werd door de 3.000 afgevaardigden met gejuich begroet, maar de aanwezige leden van het provinciebestuur, de militaire commandant en de politiechef keken strak voor zich uit.

De kabinetschef van Wahid, Bondan Gunawan, meldde zaterdag dat de president op het laatste moment had besloten om het Papoeacongres niet te openen ,,om te voorkomen dat dit wordt uitgelegd als steun voor afscheiding''. Vice-president Megawati Soekarnoputri, die onlangs een bezoek bracht aan Papoea, en ,,andere hoge functionarissen'' zouden Wahid zijn voorgenomen optreden in Jayapura hebben afgeraden. Dit weekeinde heeft het Papoeapresidium bevestigd dat de president 1 miljard rupiah (300.000 gulden) heeft bijgedragen in de congreskosten.

Motto van het congres is `Laten we de geschiedenis rechtzetten'. De afgevaardigden zullen zich buigen over een correctie van de geschiedschrijving over de `integratie' van Papoea in de republiek, consolidatie van de beweging en een politieke agenda, onder meer `herziening van de politieke status van Papoea'. Het congres zal zes dagen duren en moet uitmonden in een manifest van de politieke rechten der Papoea's.De organisatoren hebben er alles aan gedaan om een aanvaring met de autoriteiten te voorkomen. De congresstukken reppen niet van `onafhankelijkheid', maar van een `nieuw Papoea' en vestigen vooral de aandacht op het leed dat de oorspronkelijke bevolking is aangedaan.

    • Dirk Vlasblom