Onderwijstopman overgeplaatst

Het kabinet heeft eind vorige week ingestemd met de overplaatsing van P. Holthuis, thans nog secretaris-generaal op het ministerie van Onderwijs, naar Justitie. Daar zal hij een trapje lager in de hiërarchie komen te staan als directeur-generaal voor wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand. Holthuis zal zich onder meer gaan bezig houden met een project ter versterking van de rechtelijke organisatie. Zijn `transfer' maakt deel uit van het kabinetsbeleid om topambtenaren flexibeler in te zetten. Holthuis kreeg de laatste maanden op Onderwijs veel kritiek omdat hij een gebrek aan elan en ambitie zou vertonen.