Netelenbos kijkt kritisch naar plannen van NS

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren terughoudend gereageerd op een plan om de komende tien jaar 75 procent meer treinreizigers te trekken door de beschikbare overheidsgelden voor investeringen op een andere manier te besteden.

,,We gaan goed kijken of er geen adders onder het gras zitten'', aldus de minister in het televisieprogramma Buitenhof.

Het plan is afkomstig van Rail Infrabeheer (RIB), een dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen die zich bezighoudt met de aanleg en het onderhoud van het spoor. RIB beval onder meer aan nog eens kritisch te kijken naar het rendement van enkele reeds goedgekeurde spoorprojecten, zoals de Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle. De minister noemde heropening van de discussie over de Hanzelijn echter onbespreekbaar. ,,Dat verhaal is niet te houden.''

RIB suggereert in een nog vertrouwelijk rapport dat er in de periode tot 2010 veel meer reizigers kunnen worden getrokken door prioriteit te verlenen aan een stelsel van zogeheten metrotreinen tussen de grote steden.

Die treinen zouden zo frequent moeten gaan rijden dat reizigers nooit langer dan enkele minuten hoeven te wachten op een volgende trein.

Ook stelt RIB voor liever in stil materieel te investeren dan in aangepaste rails en kostbare geluidsschermen. Het doel van 75 procent meer reizigers zou volgens RIB zijn te bereiken door de 29 miljard gulden, die Netelenbos nu al heeft uitgetrokken voor nieuwe railinfrastructuur, op een andere wijze te spenderen. Bovendien zou nog eens zes miljard gulden in aanvullende gelden ter beschikking moeten komen.

Netelenbos verklaarde gisteren wel het positief te vinden dat het plan ,,een flinke push'' bevat voor de NS. Ze overweegt daarom onderdelen van het RIB-plan op te nemen in het nieuwe Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), dat ze na de zomer hoopt te presenteren. Ook kan rekening worden gehouden met de RIB-voorstellen bij de vaststelling van de Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening, die minister Pronk (VROM) komende herfst zal afronden.

RIB is thans nog een dochteronderneming van de NS, maar zal met ingang van volgend jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De loskoppeling van RIB maakt deel uit van de verzelfstandiging van de NS.