Israel voor het eerst in VN-groep

Israel is vooralsnog op tijdelijke basis toegelaten tot een regionale groep binnen de Verenigde Naties, waardoor het voor het eerst in aanmerking komt voor verkiezing in belangrijke VN-organen. Het betreft de West-Europa En Anderen Groep (WEOG), en haar huidige voorzitter, de Nederlandse VN-ambassadeur Van Walsum, heeft zijn Israelische collega Lancry dit weekeinde van de toelating op de hoogte gesteld. Lancry sprak van een ,,historisch hoogtepunt''. Veel posten in VN-commissies en de tien tijdelijke zetels in de Veiligheidsraad worden bezet op voordracht van de vijf regionale groepen om op die manier een geografische balans te bewaren. Sommige landen worden nooit genomineerd, maar alleen Israel kwam helemaal niet in aanmerking. Arabische en andere landen weren Israel uit de groep Azië, waar het geografisch thuishoort.