Gölcük revisited

Ruim een half jaar geleden werd Turkije getroffen door een zware aardbeving, die vele honderden mensen het leven kostte en grote verwoestingen aanrichtte. De stad Gölcük werd zwaar getroffen. Gölcük is de geboorteplaats van het Rotterdamse raadslid M. Çelik (PvdA) wiens ouders bij de ramp omkwamen. Çelik en andere raadsleden van Turkse afkomst en talrijke organisaties in de grote Turkse gemeenschap zetten zich in voor hulp aan Gölcük. Ook scholen, in Rotterdam en elders in het land, organiseerden acties om geld in te zamelen. Onlangs nog hielden kinderen van de rooms-katholieke basisschool Oskar Romero een sponsorloop voor de getroffen stad. Rotterdamse gemeentelijke diensten zetten deskundigen in om Gölcük te helpen bij de wederopbouw, die bemoeilijkt wordt en ten dele alweer ongedaan is gemaakt door latere aardschokken.

Rotterdam blijft nog zeker twee jaar betrokken bij de wederopbouw van Gölcük. Er zijn elf projecten opgezet, waarvan drie ambitieuze, die Rotterdam niet alleen kan betalen: organisatie van de brandweer (inclusief training en levering van materieel), oprichting van een revalidatiecentrum en bouw van een school. De gemeente stelde, samen met sponsors, een miljoen gulden beschikbaar voor de bouw van de school, maar dat bleek niet genoeg.

Dankzij het Nederlandse Rode Kruis dat ook een miljoen schonk, kan binnenkort worden begonnen met de bouw van de school die een `Rotterdamse vormgeving en opzet' krijgt. In een lichte, aardbevingsbestendige constructie, ontworpen door een architect van Gemeentewerken, komen minimaal acht leslokalen, een ontmoetingsruimte voor ouders, kamers voor leraren, directeur en administratie en een gymnastieklokaal. Voor uitbreiding met nog eens acht lokalen is een bijdrage (een miljoen) van de Europese Commissie gevraagd. In samenwerking met Rotterdamse onderwijsinstellingen wordt onderzocht of Gölcük ook behoefte heeft aan `onderwijsvernieuwingsprojecten' en – het kan niet op – `flankerende projecten' als `buurtmoeders'.

De Rotterdamse gemeentelijke diensten hebben zich bij de hulp aan Gölcük `ruimhartig' opgesteld. Dat kostte wel enige `indringende' gesprekken, maar ze hielden zich aan gemaakte afspraken, vertelde een ambtenaar van het `steunpunt Gölcük' in de raadscommissie die de hulpverlening besprak. De uitzondering is de Rotterdamse GGD die noodhulp gaf en nu een projectleider moet leveren voor de bouw van een revalidatiecentrum. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst werkt sinds kort met een zogenaamd productbegrotingssysteem, volgens het raadslid Lucas Bolsius (CDA) vermoedelijk een geesteskind van adviseringsgoeroe Arie van der Zwan. Aangezien hulp aan Gölcük niet in de begroting was opgenomen, ging de inzet van de GGD ten koste van `producten' die wel waren begroot. De gemeente moet de daaraan verbonden kosten compenseren, vindt de GGD. De Rotterdamse raadsleden en andere gemeentelijke diensten reageerden spottend en verbaasd. Hulp als `product' van gezondheidszorg – is dat wel gezond?

    • Jan Gerritsen